Lærekontrakter: Venter på godkjenning

– Av tall som Utdanningsdirektoratet la fram i dag, kan det framstå som om Østfold ligger håpløst bakpå når det gjelder godkjente lærekontrakter. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, men i dette tilfellet handler det om kontrakter som ligger til godkjenning, men som ennå ikke er behandlet. Derfor forventer vi at Østfold-tallene stiger fram mot 1. oktober. 
Skolebøker foran grønn tavle - Klikk for stort bilde Shutterstock

Det sier assisterende fylkesdirektør opplæring, Frid Sandmoe. De nasjonale tallene ble publisert av Utdanningsdirektoratet mandag. Av disse framstår det som om Østfold kun har 16 prosent godkjente lærekontrakter. 

En av årsakene er at fylkeskommunene jobber ut fra ulike rutiner i prosessen frem mot en godkjent lærekontrakt.

– I Østfold fylkeskommune har 63 % av søkerne til læreplass fått læreplass. Det er ca 100 flere enn i fjor på samme tid. Av disse er det fortsatt noen kontrakter som ikke er endelig godkjent, men vi jobber kontinuerlig med å godkjenne kontrakter, slik at tallene i større grad skal gjenspeile den reelle situasjonen. Når det er sagt, er vi selvfølgelig ikke fornøyd med at det fortsatt er unge mennesker i kø for læreplasser, og skal gjøre vårt for å minske gapet mellom etterspørsel og tilbud, sier Sandmoe.