Lær mer om vikingtiden i Østfold

Vil du vite mer om Gjellestadskipet og andre skips- og båtfunn fra jernalder? Fylkeskonservatoren inviterer deg til seminar lørdag 4. mai i Halden!
Skipsgraven ble funnet med georadar på Viksletta rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold - Klikk for stort bilde Lars Gustavsen, NIKU

 

Senhøstes 2018 slapp arkeologene i Østfold fylkeskommune nyheten om at en verdenssensasjon var funnet på et jorde i Halden. Nå kan du få vite mer om dette og liknende funn fra en spennende periode av vår forhistorie. Med dette som aktuelt bakteppe inviterer Østfold fylkeskommune til et seminar hvor vi vil belyse både funnene på Gjellestad og andre temaer knyttet til skip og båt i vikingtid og jernalder. Seminaret er gratis.

  • Foredragsholdere fra Kulturhistorisk museum, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) , Norsk maritimt museum og Vestfold fylkeskommune.
  • Enkel bevertning.
     
  • På grunn av begrenset plass må du forhåndspåmelde deg til vikingskip@ostfoldfk.no
  • Vennligst oppgi navn på påmeldte, e-postadresse og telefonnummer.


Velkommen!