Lager kombinasjonsklasser i Fredrikstad

Torsdag undertegnet Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune avtalen som sikrer opprettelse av to kombinasjonsklasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. – Gled dere, sier tre elever ved Greåker som allerede er godt i gang med samme ordning.

Marit Mundahl (Fredrikstad kommune) og fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik undertegnet avtalen om kombinasjonsklasser - Klikk for stort bildeMarit Mundahl (Fredrikstad kommune) og fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik undertegnet avtalen om kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser er et tilbud til minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16 – 25 år med kort botid i Norge, og som har behov for å forsterke/forbedre sitt grunnskolegrunnlag med tanke på senere videregående opplæring. Tilbudet gis på en videregående skole, slik at elevene går sammen med jevnaldrende. Fra høsten av vil elever i kombinasjonsklasser kunne få lån og stipend i Statens lånekasse på linje med videregående-elever.

– Ved å styrke ungdommenes grunnskolekompetanse får de forbedrede muligheter til å gjennomføre videregående opplæring på et senere tidspunkt, sier Solveig Olsen, fylkesdirektør for opplæring.

Tilbudet har allerede vært i gang ved Greåker, og med gode resultater.

– Et veldig godt tilbud

Aala Sharro, Ashour Isak og Radiala Youssef, alle tre fra Syria, er fulle av godord om tilbudet de får ved Greåker.

Aala Sharro, Ashour Isak og Radiala Youssef fra Syria er elever i kombinasjonsklassen på Greåker - Klikk for stort bildeAala Sharro, Ashour Isak og Radiala Youssef fra Syria er elever i kombinasjonsklassen på Greåker

– Dette er veldig bra. Her treffer vi ungdom på egen alder, får venner, og går i et miljø som utvikler oss. På generell norskundervisning gikk vi sammen med folk som var mye eldre. Kombinasjonsklassen gjør at vi lærer mye nytt, og det er lettere å henge med. Det tar lang tid å lære! sier de tre, som alle har ni måneder bak seg på Greåker.

Og planene er klare: De skal gå ferdig videregående, og etterpå venter universitetsstudier: En vil bli regnskapsfører (Ashour), mens de to jentene ønsker å studere medisin - for på sikt å kunne hjelpe andre. Alle er ambisiøse, og har klare mål.

– Vi er her for å lære. Det gjelder å gripe sjansen, og når du har klare mål, er det lettere å ha noe å jobbe mot. Vi ønsker elevene som skal begynne på Frederik II til høsten lykke til - for dette er et veldig godt tilbud, sier Aala, Ashour og Radiala.

– Det er veldig god motivasjon og driv i denne gruppa. Veldig mange er motiverte for å komme seg videre, sier Camilla Eliassen, som har ansvar for tilbudet på Greåker.

– Langt skritt på vei

Torsdag var tiden kommet for å skrive kontrakt med Fredrikstad kommune om å etablere to klasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. Fredrikstad kommune har sett fram til dette.

– Kombinasjonsklassene er et viktig integreringsgrep, og med etableringen på Frederik II er vi et langt skritt på vei. Vi har fått endel sent ankomne, som ikke har hatt mulighet til å komme seg inn i systemet. Vi satt og så på en voksende gruppe, og lurte på hva vi kunne gjøre for dem. Løsningen vi nå får, betyr mye for både dem og oss. Kombinasjonsklasser gjør også at vi i større grad tenker hele det 13-årige skoleløpet, ikke bare barne- og ungdomsskole. I tilleggg er det hyggelig at det vi nå blir en del av, er en egenutviklet Østfold-modell, tilpasset vår geografi, der vi har tegnet oss selv inn på kartet,sier Marit Mundahl i avdeling for skole og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Om kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklassene for minoritetsspråklige elever skal bidra til det overordnede målet om at flest mulig elever, lærlinger og lærekandidater skal fullføre videregående opplæring med best mulig resultat.

  • Skal være aldersadekvat og dermed gis på en videregående skole
  • Skal være individuelt tilpasset, differensiert og fleksibelt. Kan gis inn til to år – fleksibelt inntak.
  • Ledere/lærere fra kommunene/grunnskolen og fylkeskommunen/videregående skole har felles ansvar
  • Skal være en integrert del av den videregående skolen tilbudet gis på – med de fordelene dette gir.
  • Må forene kompetanse, økonomiske ressurser og forvaltningsmessige forhold «på tvers» av kommune/fylkeskommune 

Tilbudene i Østfold er utviklet med utgangspunkt i utredningen «Særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever» .