Konstituerer fellesnemnda for Viken fylkeskommune

8. desember møtes politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner til konstituerende møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.  

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region - Klikk for stort bilde

Det er Østfold som er vertskap for møtet som finner sted på fylkeshuset i Sarpsborg.   

Vi ser fram til å ta imot våre gode kolleger fra Akershus og Buskerud. Når vi konstituerer fellesnemnda tar vi et nytt og viktig steg mot dannelsen av en ny og slagkraftig fylkeskommune, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth.  

Et konstituerende møte er et slags oppstartmøte, hvor det blant annet fastsettes roller og ansvar for medlemmene i virksomheten. 

Når fellesnemnda for Viken er konstituert, er det denne som skal lede arbeidsprosessen med dannelsen av den den nye fylkeskommunen. Fellesnemndas første møte etter at den er konstituert finner sted på Kongsberg i Buskerud, 4. -6.  januar 2018.  

Og det er mye som skal skje framover.  

Politikerne må fortløpende prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet. I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.  

Parallelt med dette har regjeringen et ekspertutvalg gående. Dette skal se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene. 

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020.