Kan raskere tilby utdanning tilpasset arbeidslivet

Fagskolen i Østfold har nå fått godkjent såkalt "fagområdeakkreditering" i både tekniske fag og helsefag. Dermed kan skolen utvikle nye utdanninger yrkessektoren har behov for raskere enn noen gang tidligere. - Dette er et enormt kvalitetsstempel, sier rektor Ketil Solbakke. 

Klikk for stort bildeFra venstre: kvalitetsleder Josefine Daniels, rektor Ketil Solbakke, utdanningsleder teknisk Heidi Gamlesanne og utdanningsleder teknisk Ole Kristian Thoresen Christina Bang-Olsen

Det var 13. september at skolen fikk den gledelige nyheten om at de var tildelt fagområdeakkreditering for tekniske fag av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). På samme tid i fjor fikk fagskolen tildelt fagområdeakkreditering i helsefag. I praksis betyr det at Fagskolen i Østfold kan utvikle og godkjenne egne utdanninger og ikke lenger må søke NOKUT om å opprette nye studieretninger eller studiesteder. Skolen er den første i landet som har fått en slik godkjenning på to ulike fagområder.

 – Dette vil gjøre oss i stand til å utvikle tidsaktuelle utdanninger yrkessektoren har behov for langt raskere enn tidligere, forteller Heidi Gamlesanne, Utdanningsleder for Bygg, BIM og Kjemi.

Fagskolen i Østfold jobber kontinuerlig med å etablere nye aktuelle utdanninger. Siste godkjente utdanningstilbud er studiet Kirurgisk virksomhet, en videreutdanning for helsefagarbeidere. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet og Sykehuset i Østfold. Nye studietilbud som for eksempel BIM-anlegg i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen og nytt studietilbud for matindustrien i samarbeid med blant annet NHO Mat og drikke er også under utvikling.

Om fagskolen

Fagskolen i Østfold  har over 520 studenter og 40 fast ansatte, lokalisert i sentrum av Fredrikstad, på Værsteområdet på Kråkerøy. Fagskolen tilbyr for tiden 17 NOKUT godkjente høyere yrkesfaglige utdanninger for fagarbeidere innenfor helse, oppvekt og tekniske fag.