InterCity: Går videre med to mulige alternative trasévalg

Fylkestinget fulgte sporet som var lagt opp fra fylkesutvalget med tanke på InterCity-trasé og kryssing av Sarpsfossen for fv 118, og reduserte dermed antallet alternative gjennomføringer ned til to realistiske.
InterCity Fredrikstad - Klikk for stort bilde

(Illustrasjonsbilde fra Fredrikstad)

– Traseavklaringen for vei og bane er faglig og politisk balansekunst. Det handler om vedtak og motforestillinger, økonomisk forsvarlighet og teknisk gjennomførbarhet. Dette skal skje i et område som er fullt av kulturminner, og på toppen kommer et kraftverk. At alle impliserte parter skulle klare å bli fornøyde her, vil være en utopi. Men nå tror jeg vi har kommet opp med en løsning vi kan forsvare, sa saksordfører Olav Moe da han la fram saken for fylkestinget.

Det tør være kjent at framføringen og planleggingen av dobbeltspor gjennom Østfold ikke har gått rett fram.

 

Fylkestingets vedtak 06.12.2017:

1. I delområde 50 Borg Bryggerier – Klavestad er følgende alternativer vurdert som realistiske og relevante og tas med i konsekvensutredningen:

  • Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen i kombinasjon med vegalternativ 9
  • Jernbanealternativ Midt i kombinasjon med vegalternativ 7 

Følgende alternativer er vurdert som ikke realistiske og relevante og tas ikke med i konsekvensutredningen:

  • Jernbanealternativ Nord for Tarris med tilhørende vegalternativer
  • Jernbanealternativ Sør med vegalternativ 5 og vegalternativ 5 modifisert
  • Jernbanealternativ Over holmen

Se BaneNors prosjektside for oversikt