IC-utsettelse i Østfold: - Setter utviklingen på vent

I høringsutgaven av «Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018 – 2029» varsler Jernbanedirektoratet at Intercityutbyggingen gjennom Østfold utsettes med flere år.  - Svært uheldig. Dette båndlegger arealer i flere år framover, og setter sentrumsutviklingen i flere Østfold-byer på vent, sier fungerende fylkesvaraordfører i Østfold, Cecilie Agnalt.
InterCity Fredrikstad - Klikk for stort bilde
 

  • Mandag 9. februar la Jernbanedirektoratet på høring dokumentet «Jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018 – 2029».
  • I en pressemelding tidfestes videre utbygging fra Seut ikke nærmere enn «siste seksårsperiode». Det innebærer trolig Fredrikstad i 2027, Sarpsborg i 2029, og Halden enda senere.

– Rent konkret er det flere store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter i Østfold som nå risikerer utsettelse som følge av en forsinkelse i Intercityutbyggingen, sier Agnalt.

Hun peker på viktigheten av samtidig utbygging av vei og bane, som lenge har vært holdt fram som et overordnet prinsipp, siden kompliserte utbyggingsprosjekter i sentrumsnære strøk fordrer færrest mulige inngrep. Den samtidigheten ryker

Ekstra belastning for innbyggerne

Flere av infrastruktur- og byutviklingsprosjektene i Østfold er nært knyttet InterCity-utbyggingen. Forsinkelser vil dermed kunne påvirke framdriften også i disse prosjektene. I tillegg til store prosjekter i Nedre Glomma, vil en utsettelse få store konsekvenser også i Halden, siden sentrale områder vil forbli båndlagt i lang tid framover. Dermed stopper det opp.

Agnalt påpeker at saken handler om politisk troverdighet. – Vi har bedt innbyggerne være tålmodige, og tro på oss. Da er det med flau smak i munnen at vi nå må be om enda mer tålmodighet.