I kø for kontrakt

Kalnes videregående skole har inngått en treårig avtale med anleggsgartnerbransjen om læreplassgaranti. – Dette gir forutsigbarhet for både bransjen og elevene, kommenterer leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.
Klikk for stort bilde

Det var nesten tilløp til kø da bedriftene skulle signere garantiavtalen som sikrer jevnt tilsig av lærlinger, og sikrere framtid for dem som velger å slå inn på anleggsgartnerveien. Avtalen ble signert under et avsparks-arrangement på Grålum for bransjen og skolene. Avtalen gjelder for tre år.

Elever som velger VG2 anleggsgartner ved Kalnes vgs vil med dette har garanti om læreplass, forutsatt at:

  • Alle fag på vg1 og vg2 er bestått
  • At man har karakter 3 eller høyere i programfagene
  • Ikke mer enn fem prosent udokumentert fravær
  • Gjennomført utplassering i bedrift, der minimum to uker YFF skal være i en aktuell lærebedrift
  • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister.

Ta ansvar

– For oss er det viktig å bidra til at det utdannes fagarbeidere. Høyere utdanning trengs det også, men det bygges ingen ting bak en pc på et kontor. Men for å møte ungdommen, er det viktig med tilrettelegging, både fra bransjen og fra skolen. Mange vet nok ikke hva anleggsgartnerbransjen byr på av muligheter, sa Knut Magnus Hvidsten fra Råde graveservice.

Nyttig nettverk

Bransjen trenger ikke bare møte lærere og rådgivere, det gjelder den andre veien også:

– Lærplasser er et felles ansvar, og ikke noe man kan tenke at andre får ta seg av. Derfor er samlinger som denne svært viktige. Jeg synes det er gjort en god jobb fra både opplæringskontorer og opplæringsavdelingen for å sette dette arbeidet på dagsorden. Det jobbes målrettet, og å kunne skilte med at man er en lærebedrift, er nå et kvalitetsstempel, sier Christin Arnesen, service og samferdsel ved Mysen vgs.