...i begynnelsen var...

Fylkestinget i Østfold fylkeskommune har fattet en ufattelig mengde vedtak opp gjennom tidene. 20. juni fatter de sine siste.

Velociped 1891 - Klikk for stort bildeVelociped 1891


 

Til høsten er det valg, og fra nyttår blir Østfold fylkeskommune en del av Viken. Dermed er fylkestinget i juni 2019 historiens siste, formelle før Viken trer i kraft. Et og annet politisk møte vil finne sted før 01.01.20, men som kollegium er det kroken på døra når sommeren setter inn. Bli med et stykke bakover i tid!

Vi skal ganske nøyaktig 181 år tilbake, til 18. juni 1838. De første 126 årene omfattet fylkeskommunen kun landkommunene, eller herredskommunene. Byene var ikke med, og det var ordførerne som møtte i amtsformandskapet, som var den opprinnelige betegnelsen på fylkestinget. I 1893 ble betegnelsen amtsformannskap endret til «amtsting», og i 1919 til «fylkesting». 

Spennvidde

Sakskomplekset gjennom tidene har hatt spennvidde: Fra prosaiske diskusjoner om hvorvidt det skulle tillates bruk av velocipeder på fylkesveiene, til å herske over liv og død ved å bestemme over sykehusdriften og den oppvoksende slekts kår gjennom videregående opplæring. Fylkestinget har også befattet seg med planer og byutvikling, med samferdsel og miljø. I sum ganske mye, egentlig, og kanskje mer enn folk har vært klar over.

– I løpet av denne tiden har oppgavenes innhold og omfang gjennomgått store endringer. Men grunnlaget for virksomheten til dette regionale nivået, mellom kommunene og Staten, har hele tiden vært å utføre samfunnsoppgaver som det ikke er hensiktsmessig for hver enkelt kommune å gjøre. De første 150 år var det produksjon av konkrete tjenester til befolkningen innen helsevesen, kommunikasjonsvesen og skolevesen som preget de ansatte og fylkespolitikernes hverdag. Etter hvert som oppgaver, spesielt innen helsevesenet, ble overtatt av stat og kommuner, har fylkeskommunes oppgaver, og ansvar som regional samfunnsaktør kommet i forgrunnen, skrev fylkesordfører Ole Haabeth i forordet da fylkeskommunens mangslungne historie ble samlet mellom fire permer til 175-markeringen i 2013 av Per Arnesen.

Mannsbastion fram til 1963

Fylkestinget i 1919 - Klikk for stort bildeFylkestinget i 1919I de første 125 år var det kun menn som møtte i fylkestinget. Først i det særskilte fylkesting, som var sammenkalt i mai 1963 for å forberede byenes inntreden, møtte det to kvinner. Det var Petra Mohn, som representerte Glemmen kommune og Høyre, samt Inger Marie Andersen, som representerte Sarpsborg kommune og Arbeiderpartiet.

I løpet av de siste hundre årene har fylkestinget også befattet seg med utenlandsforbindelser, gitt fylkets geografiske plassering. I 1937 var de på befaring med ferge over Svinesund for å se på mulighetene for plasseringen av en bru - og i 2005 kunne de være med åpningen av etterfølgeren, siden den første var blitt for gammel.

Og i disse dager, når det er valgt nytt fylkesvåpen for Viken, kan det være verdt å ta med seg ordene som falt da det forrige ble debattert, en gang i 1958, fra ordfører Johan Volden (Eidsberg): 

"Så sent som i går kveld hørte vi en stortingsmann som representerte Østfold sa, at han følte, når han skulle fremme en sak i Stortinget eller hvor som helst, så mente de at Østfold fylke behøvde ikke noe hjelp, de klarte seg selv. Og det har vi ordførere også opplevd når vi har opptrådt i departementene 26 eller andre steder, at når vi er fra Østfold, så tar de det ikke så svært høytidelig. Vi må klare oss selv. Og det betinger i grunnen at vi må være enige om å holde sammen. Og en av de tingene som kan gjøre sitt til at vi kan føle oss som enhet og vise vår styrke og holde sammen, er at vi kan ha et fylkesemblem".