Hva skal barnet hete?

I kjølvannet av vikingskip-funnet på Viksletta i Halden bobler det nå en navnedebatt: Stedet og båten må hete Gjellestad, mener Kartverket og Språkrådet.
Skipsstruktur_1000 - Klikk for stort bilde

På folkemunne heter det Jellestad ved Jellhaugen. Og Olav, bonden hvis jorde funnene er gjort på, heter visselig Jellestad til etternavn. Derfor ble vikingskipet hetende Jellestad-skipet.

Oppmerksomheten rundt funnet fikk imidlertid Kartverket og Sentralt stadsnamnregister til å sjekke sine oppføringer, og fant ut at området fra gammelt av (1400-tallet) var stavet med Gj, ikke bare J. De får støtte i sitt syn om at stedet og skipet heretter skal omtales som Gjellestad-skipet fra Språkrådet.

– Vi gjør oppmerksom på at det er kun skrivemåten Gjellestad som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Jellestad er ikke registrert. Som offentlige organer er dere forpliktet til å bruke de skrivemåtene som er ført inn i SSR. Dette er ifølge lov om stadnamn § 9: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd. (Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen»), sier Kartverket i en e-post til Østfold fylkeskommune.

– Som offentlig instans vil vi selvfølgelig rette oss etter dette, selv om vi i utgangspunktet mente å ha belegg for å kalle båten Jellestad-skipet, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i en kommentar.