Hospitering og oppdatering for yrkesfaglærere

Også i år deler Utdanningsdirektoratet ut midler til hospitering og faglig oppdatering av yrkesfaglærere og faglige ledere/instruktører i lærebedrifter.

Ung bilmekaniker skrur under veiledning av en voksen - Klikk for stort bilde

Gjennom skoleåret 2017/18 har mange lærere i Østfold benyttet seg av tilbudet. Lærebedrifter og opplæringskontor har deltatt i noe mindre grad, og oppfordres nå spesielt til å delta.

 • Hospiteringsordningen er for lærebedrifter, opplæringskontor og skoler.
  • Målsettingen for ordningen er at programfaglærer/instruktør/faglig leder har et opphold i henholdsvis bedrift/skole som har en varighet over minst fem dager, sammenhengende eller fordelt over skoleåret.
    
 • Faglig oppdatering er for ansatte i skoler og bedrifter innenfor yrkesfag.
  • Yrkesfaglærere, instruktører og faglig ledere får mulighet til å delta i bransjenes egne aktiviteter og kurs.
  • Det skal legges vekt på fagspesifikke og målrettede kurs om f.eks. nye teknikker, arbeidsmetoder, kravspesifikasjoner o.l.
  • Midlene går til lokale og regionale tiltak mellom skole og arbeidsliv.

Lurer du på noe?

Lærebedrifter, opplæringskontor og skoler vil få nærmere informasjon om årets ordning og søknadsfrist i august/september.

Har du noen spørsmål kontakt fylkeskommunens opplæringsavdeling:

Katrine Gustavsen: katgus@ostfoldfk.no

Gry T Sørlie: grysor@ostfoldfk.no