Høring: Hvordan kan medvirkningsorganer organiseres i Viken?

Alle eksisterende medvirkningsorganer i fylkeskommunene og kommunene i Viken, relevante organisasjoner, elevråd og ivrige interesserte inviteres til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist for uttalelse er 30. april.

Hvordan kan vi legge til rett for gode medvirkningsorganer som skal ivareta ulike interessegrupper i Viken? - Klikk for stort bilde Pixabay

Arbeidet med å etablere Viken fylkeskommunen fra 1. januar 2020 er i full gang. I dette arbeidet inngår også prosessen med å legge til rett for gode medvirkningsorganer som skal ivareta ulike interessegrupper i Viken. Med medvirkningsorganer menes lovpålagte råd som eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser, og også andre ikke-lovpålagte organer som for eksempel flerkulturelt råd.