Historisk budsjettvedtak

Onsdagens budsjettvedtak i Østfolds fylkesting ble historisk: Både fordi det er siste gang det vedtas et eget budsjett for Østfold, og fordi det var første gang de politiske konkurrentene samlet seg om et felles budsjettforslag. Det burde være unødvendig å nevne at det ble enstemmig vedtatt.

Pengesedler - Klikk for stort bilde

Fellesnevneren for begge hendelsene heter Viken fylkeskommune, som trår i kraft 1.1.2020. Det vil dermed ikke bli vedtatt flere budsjetter for Østfold alene. Og i lys av den situasjonen, hadde det blitt tverrpolitisk enighet om at det nå var viktig å samle seg om felles Østfold-satsninger, framfor å file på egne prinsipper og ri egne kjepphester.

– Litt sorg

– Det er med litt sorg vi legger fram dette årsbudsjettet, men vi syntes det var lurt å se på om vi kunne samordne oss før vi nå går inn i Viken. Vi har samlet to forslag til ett etter å ha gått runder med partiene, og kan dermed legge fram et forslag på vegne av alle, sa Andreas Lervik (Ap), som la fram forslaget.

Han framhevet at det ikke var noe enkelt budsjett, men et budsjett som inneholdt både sparing og Vikenregninger man hadde håpet andre skulle ta.

– Men det viktigste er at vi har sikret skoleprogrammet, som inneholder både Halden, Mysen, Fredrikstad, Sarpsborg og Askim. Hensikten har vært å trygge et tilbud til Østfold-elevene, når de trenger det. Vi har foretatt noen tilbakeføringer, vi har fått til noen nye tiltak. Det er en dag for fyrverkeri, og noen tårer, sa han.

Ros fra opposisjonen

– Det er morsomt å stå her uten et eget budsjettforslag. I utgangspunktet trodde jeg kanskje det skulle bli for krevende å enes om et felles forslag, men vi endte med å se det historiske i dette, og har satt stor pris på posisjonens raushet. Dette er det siste budsjettet, og det taler til vår fordel at vi som politisk kollegium klarer å trekke opp en felles retning for hva som er viktig for Østfold i årene som kommer. det styrker oss som lag at vi klarer å samle oss. Hvis ikke vi er tydelige på hva som er viktig for Østfold, er det ingen andre som er det. Disse felles prioriteringene utgjør et godt arbeidsdokument for det siste året i Østfold fylkeskommune, sa Simen Nord (H).

Deretter gikk de enkelte gruppelederne opp på talerstolen, alle fulle av ros for fellesforslaget: Håvard Jensen (Frp) for å si at dette var en måte å gi noe tilbake til Østfoldsamfunnet på og rose Flex-ordningen, Johan Edvard Grimstad (Sp) for satsing på lærlinger og Haldenvassdraget, MdGs Erik Skauen for samarbeid og satsing på fossilfri transport, Olav Moe (KrF) for enighet om de store linjene, sysselsetting og næringsutvikling, samt reetablering av matjord, og SVs May Hansen for både fellesskap og satsing på skolehelsetjenesten.

– Jeg har vært politiker siden 1987, og dette er første gang at jeg som SV-representant fremmer et forslag sammen med borgerlig side! Nå er det viktig at vi står sammen. Jeg er veldig glad for at vi har fått til en styrking av skolehelsetjenesten med fem millioner, det er bedre enn vi hadde fått til hver for oss. Jeg må bare si det: Dette blir bra, folkens!, sa hun.