Har stor tro på Mulighetsriket

Når går startskuddet for Mulighetsriket - prosjektet som skal gi flere arbeidsplasser, et styrket næringsliv og økt kunnskap om Østfold. Satsingen møtes med begeistring.

mulighetsriket - Klikk for stort bilde

- Det er nå den virkelige jobben begynner, men dette prosjektet har fått en veldig god start. Målene er tydelige, og er godt forankret i Østfold-samfunnet, sier direktør Per Lilleng i Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold.

Innovasjon Norge er en av partnerne bak satsingen Mulighetsriket som ble offisielt lansert på Østfoldkonferansen 16, januar. 

Øke sysselsettingen og styrke næringslivet

Mulighetsriket har meislet ut to klare hovedmålsetninger:

  • Øke sysselsettingen i Østfold
  • Styrke næringslivets konkurransekraft og vekstmuligheter

For å komme dit satses det blant annet tungt på ulike markedsføringstiltak som skal øke folks kunnskap om Østfold. 

Som en del av forarbeidet ble det utført en stor undersøkelse om Østfolds omdømme både internt og utenfor fylket. På Østfoldkonferansen presenterte kommunikasjonsdirektør Ole Christian Apeland fra Apeland resultatene fra denne.

Ole Christian Apeland og konferansier Kjersti Løken Stavrum - Klikk for stort bildeOle Christian Apeland og konferansier Kjersti Løken Stavrum

Resultatene som i forenklet sagt kan oppsummeres slik:

Folk vet for lite om Østfold.

Det er disse kunnskapshullene skal nå fylles, og igjen bidra til at målene om økt sysselsetting og konkurransekraften styrkes.

- Alle må med

Og Mulighetsriket, som på Østfoldkonferansen ble presentert av prosjektleder Roy Freddy Andersen, har bred støtte i fylket. 

- Stiller hele Østfold-samfunnet seg bak målene og virkemidlene til prosjektet, tror jeg det vil lykkes. Og vi i Fredrikstad er med, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune.

Jon-Ivar Nygård. - Klikk for stort bildeJon-Ivar Nygård.

Med er er også ordfører i Moss kommune Hanne Tollerud

- Vi tror på Mulighetsriket. Jeg har sett en dreining i Østfold har vi har blitt flinke til å være glad på hverandres vegne. Skjer det noe positivt hos naboen gir det ringvirkninger. Det er en stor verdi i seg selv, sier hun. 

Det er Næringsriket Østfold - bestående 21 likeverdige partnere fra det offentlige Østfold og det private næringsliv - som står bak Mulighetsriket. 

Tror på Østfold

Regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen har også stor tro på prosjektet..Han er også klar på hvilke områder som blir viktig å satse på framover, for at Mulighetsrikets mål om flere arbeidsplasser skal nås. 

- Vi har tro på de dyktige østfoldingene. Jeg tror noe av det aller viktigste vi kan gjøre for at Mulighetsriket blir et prosjekt som lykkes, er å satse på kvalitet og relevans i utdanningsløpet. Da høyner vi kompetansen og fortsetter "dyktiggjøringen"av østfoldingene, sier han.

LOs distriktsekretær i Østfold Ulf Lervik mener også den viktigste suksessfaktoren i prosjektet er østfoldingene selv.  

- Alle østfoldingene må føle at de er involvert i dette prosjektet, sier han. 

Flere tiltak

I løpet av de to neste årene skal Mulighetsriket presenteres i en rekke kanaler og plattformer, både tradisjonelle medier og sosiale medier. Det skal blant  fortelles historier om flinke østfoldinger, ordførere skal bli utfordret til å skryte av naboene sine og 12 utvalgte Østfold-ambassadører skal jobbe hardt for å framsnakke fylket vårt. 

På Østfoldkonferansen 16.januar var det også premiere på videoen som fronter kampanjen.

Den kan du se her: