Godt regnskapsresultat for 2017

Østfold fylkeskommune drives godt. Det viser det foreløpige regnskapsresultatet for 2017. 

ANNE SKAU _ REGNSKAPSRESULTAT - Klikk for stort bilde

– Dette er gode nyheter. Det har blitt gjort en kjempeinnsats i seksjonene, sier fylkesrådmann Anne Skau.

8. februar la hun fram det foreløpige regnskapsresultatet for 2017 for medlemmene i fylkesutvalget. 

Og konklusjonen er klar: Østfold fylkeskommune drives fornuftig og godt.

Går 102 millioner i pluss

Summasummarum viser tallene at fylkeskommunen styrer mot an et netto resultat i pluss på rundt 102 milloner kroner i 2017. I tillegg gir det såkalte premieavviket for pensjon - som er forskjellen på hva som faktisk er betalt, og hva som er utgiftsført i driftsregnskapet - 13 millioner kroner mer enn budsjettert. 

På inntektsiden viser regnskapet at fylkeskommunen samlet har fått 41 millioner kroner mer enn budsjettert.

I tillegg har de ulike seksjonene svært god kontroll på utgiftene. Her ser det ut til å bli et resultat som er 61 millioner kroner bedre enn budsjettert i 2017. 

Endelig resultat klart i juni

Fylkesrådmannen foreslår at brorparten av overskuddet - 67 millioner kroner - plasseres på fylkeskommunens økonomiplanfond. 

Det endelige regnskapsresultatet for 2017, og endelig forlag til disponering av midlene, legges fram på fylkestingets møte i juni.