Glemmen videregående skole sertifisert for miljøinnsats

Den 6. juni 2019 ble Glemmen videregående skole miljøfyrtårnsertifisert. Torsdag 12. september fikk skolen utdelt miljøfyrtårnsertifikatet av ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård.  

Klikk for stort bilde Marte Beck

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Glemmen har fått tildelt dette sertifikatet basert på sin miljøbevissthet.

- Kommunen er veldig glad for dette. Jeg er stolt av å kunne overrekke dette sertifikatet til Glemmen. Det Glemmen gjør er viktig, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Klikk for stort bilde(f.v) leder for Skolemiljø og kommunikasjon Espen Schei, elevrådsleder Sunniva Lein-Killi, rektor Pål André Ramberg og leder for Opplæringskomiteén Elin Tvete. Marte Beck

 

 

Leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete gratulerer Glemmen videregående skole.

- Skolen har skilt seg ut ved at de inkluderer elevene på en veldig god måte. Både konkret i arbeidet  mot sertifisering, men også at de kobler arbeidet opp mot relevante prosjekter for elevene. De lytter til elevene og deres bidrag, sier Tvete.

Når en virksomhet skal Miljøfyrtårnsertifiseres må den tilfredsstille relevante bransjekrav. Reidun Sørlie har bistått Glemmen videregående skole frem mot sertifisering. Miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten er grunnlaget for serifikasjonen. Sertifiserte virksomheter leverer så årlig inn en klima- og miljørapport, og rapporten viser status for virksomhetens miljøarbeid. Deretter settes det mål for det videre arbeidet. 

Klikk for stort bilde Marte Beck

 

 

Kontinuerlig prosess

 

Arbeidet stopper ikke ved sertifisering, men er en kontinuerlig prosess. En prosess som ikke bare innebærer endring av rutiner og nye tiltak, men også endring av holdninger og bevisstgjøring blant elever og ansatte. Glemmen VGS er et veldig godt eksempel på hvordan man oppnår nettopp dette, sier Tvete.

Miljøfyrtårnsertifiseringen varer i tre år. Om Glemmen ønsker å beholde sertifikatet, må de vise at de har utviklet seg i løpet av de tre årene. I følge leder for Skolemiljø og kommunikasjon, Espen Schei, er skolen allerede i gang med dette. 

- Skolen sin kildesortering er på 36% for øyeblikket. Dette er ikke bra nok. Derfor har vi bestemt at for hver prosent elevrådet klarer  å få Glemmens kildesortering nærmere 100%, skal de få 1000kr.

Gratulerer til Glemmen videregående skole!