Gikk for grenseløs UKM

Ungdommens fylkesråd hadde ingen problemer med å få med seg fylketinget på å si ja til å etablere samarbeid med Västra Götaland og Värmland.

ukm_sirnes - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

UKM står for Ung Kultur Møtes. UKM Østfold er en del av Østfold kulturutviklings portefølje og ønsker nå å innlede et samarbeid med UKM i Västra Götaland og Värmland,for å utvikle og styrke UKM som konsept. Gjennom et felles interreg-forprosjekt høsten 2018/ vinteren 2019 ønsker man å teste ut ulike samarbeidsformer, samt utvikle og søke om interreg-midler til et flerårig hovedprosjekt fra 2019-2020. Tittelen på prosjektet er «Beat’n Border» med mottoet: Grenser er til for å rockes ved.

Prosjektet så dagens lys i desember 2017 etter en idé fra UKM Østfold, og UKM Norge har allerede støttet forprosjektet med kr 135.000 i 2018. Det er også kommet signaler fra styret i UKM Norge om videre støtte til hovedprosjektet fra 2019.

– UKM er viktig for ungdom. Ved å utvide, vil det bli gitt et bedre tilbud, større deltakelse og større nettverk på tvers av grensa. Dette er en en god mulighet til å gjøre noe sammen, sa Camilla Høvik fra Ungdommens fylkesråd da hun la fram saken for senere avstemming. Hun understreket at prosjektet ikke måtte gå på bekostning av dagens UKM, men komme som et tillegg.

Alt dette var fylkestinget hjertens enig i, og ga sin enstemmige tilslutning til at UKM deltar i samarbeidet over grensa.