Går videre med planleggingen

Fylkesutvalget ga torsdag grønt lys til Statens vegvesen om å gå videre med planleggingen av utvidet fylkesvei 109.
råbekk - Klikk for stort bilde


 

Fredrikstad kommune har ønsket fire framfor tre armer i en rundkjøring ved Råbekken, blant annet av beredskapshensyn. Fylkesutvalget kom langt på vei Fredrikstad i møte, men ba samtidig Statens vegvesen se på kostnadsreduserende tiltak langs hele traseen, siden bypakke-prosjektet er blitt dyrere enn tidligere antatt.

Traseen er planlagt med adskilte gang- og sykkelfelt på begge sider av fylkesveien.

Se saksdokumentet