Går for vern av Kalnesskogen

Fylkesutvalget gikk torsdag inn for vern mot hogst av deler av skogen som tilhører Kalnes videregående skole. Kolstad-feltet holdes foreløpig utenfor, i påvente av samtaler med Sarpsborg kommune.

Kalnes VGS deltar i nytt prosjekt for utvikling av karbonbindende dyrkningspraksis. - Klikk for stort bilde

Sarpsborg kommune vil helst samtale om Kolstad-feltet før det vernes, siden dette berører planer om næringsutvikling. 

Disse områdene blir det imidlertid satt i gang en verneprosess for:

  • Stokkedalen med Ilefjellet
  • Tømmerkastet
  • Stenbekkøya

– Områdene vernes mot hogst og andre inngrep. Det er en målsetting å beholde områdene i mest mulig urørt stand, både av hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv, forskning og undervisning. All vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal bevares, sier fylkesbiolog Atle Haga.

Saken behandles endelig av fylkestinget neste torsdag. Fylkesutvalgets vedtak var enstemmig.