Fylkesutvalget: Vil gå videre med investeringene

Fylkesutvalget ønsker å gå videre med de planlagte fylkeskommunale investeringene i blant annet skole, idrettshaller og vei. Men det forutsetter at Østfold fortsatt kan bidra med energi-inntekter i Viken som tilsvarer dagens nivå.

Klikk for stort bildeVIL INVESTERE: Fylkesutvalget diskuterte planlagte investeringer 20. mars. Pål Vikesland

 

- Det viktigste budskapet er at vi ønsker å gå videre med de planlagte investeringene.  Men det forutsetter at vi både sikrer en økonomiplan i balanse og at midlene fra alle energiverkene i Viken i størst mulig grad bidrar til å sikre det fylkeskommunale tilbudet for innbyggerne i Viken. Den ballen sender vi nå videre til fylkesrådmannen, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Ønsker nye skoler, veier og idrettshaller

Fylkesutvalget behandlet 20. mars en sak om fylkeskommunens stans i investeringer. Bakgrunnen er som kjent usikkerheten rundt aksjene Østfold fylkeskommune har i Østfold Energi.

Det har kommet krav fra 12 av ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi – på 50 prosent - blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall før 1.januar 2020. Dette er datoen da fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus blir til Viken fylkeskommune.

Mange er usikre på om planlagte investeringer kan gjennomføres dersom energiinntektene ikke blir med inn i Viken.

Likevel er altså hovedbudskapet fra et enstemmig fylkesutvalg 20. mars klart:

Fylkeskommunen ønsker å gjennomføre alle planlagte investeringer, som blant annet skal gi nye videregående skoler, idrettshaller og oppgraderinger innen samferdsel.

Forutsetter fortsatt energi-inntekter

Et stort flertall i fylkesutvalget mener at en forutsetning for å få til dette er at Østfold fylkeskommune bidrar med minst like stor andel energiinntekter inn i Viken fylkeskommune, som man tar i utbytte i dag. Det vil si minimum 35 millioner kroner. Akershus og Buskerud vil - på ulikt vis - bidra med henholdsvis 150 millioner kroner og 50 millioner kroner.

Kun SV stemte imot dette, da partiet mener midlene bør fordeles til kommunene før sammenslåing.

Videre stemte et knapt flertall for å be rådmannen om en sak som synliggjør og kvalitetssikrer en modell for delt eierskap av fylkeskommunes andel av aksjene i Østfold Energi som sikrer inntekter tilsvarende de 35 millioner kroner.

- Vi håper med dette å finne en mest mulig omforent løsning for Østfold-samfunnet og Viken, sier Siv Henriette Jacobsen fra Arbeiderpartiet.

Høyre: Vil beholde aksjene

Høyre var blant partiene som stemte i mot dette. Partiets gruppeleder Simen Nord fremmet isteden forslag om at Østfold fylkeskommune beholder alle sine energiaksjer idet man går inn i Viken.

- Jeg mener vi ikke skal åpne for å fordele energiaksjene våre til kommunene. Jeg er ikke trygg på at vi får gjennomført investeringene med dette vedtaket. Hvis vi i Østfold begynner å gjøre for mye endringer, kan fort Akershus og Buskerud begynne å tenke i samme baner. Og da vil Viken miste viktige inntekter, sier han.

Det var i februar fylkesutvalget vedtok å sette alle investeringer i Østfold på vent inntil den økonomiske situasjonen er avklart.

Dette er vedtaket

Dette ble dermed vedtaket i fylkesutvalget 20.mars

  1. Fylkesutvalget vil videreføre de fylkeskommunale investeringene i Østfold som vedtatt.  
  2. På bakgrunn av dette ønsker fylkesutvalget en løsning på videre eierskap til aksjene i Østfold Energi som både sikrer en økonomiplan i balanse og at midlene fra alle energiverkene i Viken i størst mulig grad bidrar til å sikre det fylkeskommunale tilbudet for innbyggerne i Viken.
  3. Fylkesutvalget ber rådmannen om en sak som synliggjør og kvalitetssikrer en modell for et delt eierskap av Østfold fylkeskommunes andel av aksjene i Østfold Energi som sikrer inntekt på nivå med vedtatt økonomiplan.