Fylkesutvalget oppsummert: Håpets katedral, naturmangfold og Kina-besøk

Dette er noe av det viktigste som skjedde i fylkesutvalget 2.mai.

STØTTES: Håpets katedral. Illustrasjon: Illustrasjon Helen & Hard / Viz Studio - Klikk for stort bildeSTØTTES: Håpets katedral. Illustrasjon: Illustrasjon Helen & Hard / Viz Studio

  • Støtter Håpets katedral

– Dette er en super idé som har stor symbolsk verdi. Det handler om mye mer enn kirken. Det handler om håp og marin forsøpling. Det bidrar også til å sette Østfold på kartet på en veldig fin måte, sa Arbeiderpartiets Cecilie Agnalt da fylkesutvalget vedtok å støtte prosjektet Håpets katedral med en halv million kroner. 

Håpets katedral er et initiativ til en nasjonal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg av innsamlet plast fra havet. Borg biskop og bispedømmeråd står bak initiativet.

Det skal bygges en katedral med plast fra havet og trekonstruksjon inspirert av stavkirkene;

Det ble gjennomført et forprosjekt i 2017, og hovedprosjektet skal gjennomføres i 2018 og 2019.

Håpets katedral allerede har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Det ble brukt mye tid på å forankre prosjektet bredt i 2017, og prosjektet har fått mange og viktige samarbeidspartnere. Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter av Håpets katedral og deltok på prosjektets offisielle lansering på Isegran i februar i år.

Østfold fylkeskommune har i tidligere faser støttet prosjektet økonomisk, og har nå mottatt en søknad om støtte på 700 000 kroner til hovedprosjektet.

I utgangspunktet mente fylkesrådmannen at søknaden måtte avslås. Begrunnelsen er at budsjettet for 2018 allerede er vedtatt, og det er ingen "frie midler" i samfunnsplanavdelingens budsjett til å støtte Håpets katedral.

I saken viser imidlertid fylkesrådmannen til at fylkesutvalget har 500.000 kroner på en egen fri disposisjonspost. Og midlene herifra ønsker politikerne å bruke på Håpets katedral. 

Fylkesutvalgets vedtak var enstemmig, men for flere i opposisjonen fulgte det visse betenkeligheter med å støtte prosjekt.

– Dette er en merkverdig sak. I utgangspunktet er dette en kjempegod tanke, men jeg mener det hadde gitt større verdi å bruke midlene på mer konkrete tiltak,som faktisk gjorde at vi fikk ryddet søpla, eksempelvis Kystlotteriet. Dette blir først og fremst symbolpolitikk, og det er ikke helt meg, sa Fremskrittspartiets Håvard Jensen

Høyres Simen Nord delte mange av Jensens tanker.

– Samtidig er dette et prosjekt det er vanskelig å si nei til. Det vil også være å sende et signal, sa han. 

Fylkesordfører Ole Haabeth merket seg innvendingene, men var klar på at Håpets katedral kunne bidra til viktig oppmerksomhet rundt ett av vår tids største miljøproblemer - marin forsøpling. 

- Dette er et godt og velment initiativ. Og i dette arbeidet må vi jobbe aktivt på flere fronter. Både ved å støtte konkrete tiltak, som for eksempel Kystlotteriet, men også prosjekt som er mer symbolpolitiske. Dette bidrar blant annet til viktig oppmerksomhet og folkeopplysning som er svært viktig, sa han.  

  • Roser Fredrikstad kommunes miljøsatsing 

Fredrikstad kommune har med støtte fra Miljødirektoratet utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. Gjennom en nasjonalt pilotprosjekt ønsker Regjeringen å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om naturmangfold.

Flyfoto Gamlebyen @stenhelberg (1) - Klikk for stort bilde

Kommunedelplanen er nå sendt på offentlig ettersyn. Det er fylkesutvalget som gir uttalelser til kommunedelplaner, og politikerne i utvalget fullroser Fredrikstad kommunes deltagelse i pilotprosjektet. 

– Vi kan håpe at arbeidet Fredrikstad kommune har har gjort kan virke inspirerende for andre kommuner også, sa fylkesordfører Ole Haabeth under fylkesutvalgets behandling av saken.

- Planen viser at Fredrikstad kommune har svært god oversikt over sine naturverdier. Planen vil utgjøre et kunnskaps- og forvaltningsgrunnlag for den kommende kommuneplanens arealdel og i behandling av enkeltsaker, heter det blant annet i fylkesrådmannens vurdering. 

- Heia Fredrikstad. Dette er viktig og bra arbeid, sa Fremskrittspartiets Håvard Jensen.

  • Positive til Kina-tur

Fylkeskommunen har mottatt en besøksinvitasjon fra ordføreren i den kinesiske byen Zhenjiang. Fredrikstad kommune har mottatt en tilsvarende invitasjon. 

Politikerne i fylkesutvalget vedtok enstemmig at Østfold stiller seg positive til invitasjonen.

Bakgrunnen er samarbeidet partene har hatt i flere næringslivssammenhenger, blant annet konferansen Zhenjiang Marine Engineering Equipment Investment Conference som ble holdt i Fredrikstad i fjor. 

I invitasjonen fra kineserne vises det blant annet til at konferansen tiltrakk seg flere norske bedrifter som viste interesse for å investere i og etablere et samarbeid med Zhenjiang. Invitasjonen inneholder en forespørsel om å besøke byen for å utvikle utveksling og samarbeid og også for å utvikle en relasjon mellom Jiangsu provinsen (fylket) og Østfold fylkeskommune.

  • Gir millionstøtte til Smart Innovation og Kompetanseforum Østfold

Smart Innovation Norway og Kompetanseforum Østfold tildeles 1 million kroner hver til regional utvikling. Det besluttet politikerne i fylkesutvalget.

Konkret får Smart Innovation Norway støtten til videreutvikling av prosjektet Smart Inkubator.

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra ansatte i inkubatoren og det tilknyttede nettverket. 

Også Kompetanseforum Østfold støttes med 1 million kroner.

Målet med Kompetanseforum Østfold er å samle representanter fra ulike sektorer og organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv til en systematisk og samordnet dialog. Et av målene er å utarbeide et kunnskapsbasert og mer treffende grunnlag for lokale analyser, tiltak og satsinger.

Les mer om kompetanseforum Østfold her

Vedtaket i fylkesutvalget var enstemmig.