Fylkesplanen inn mot landing

– En stor og omfattende prosess med revidering av fylkesplanen for Østfold er i ferd med å lande. Innflygningen har vært litt turbulent, men landingen blir fløyelsmyk, sa saksordfører og flygeleder  Andreas Lervik. Det skulle vise seg at det var litt rusk & rask på rullebanen, dog.

planlegging - Klikk for stort bilde Shutterstock

Nærmere to timer, avbrutt av en spisepause, skulle det ta før fylkestinget i Østfold landet stadfestingen av den reviderte fylkesplanen. Den er allikevel ikke klar for å settes i hangaren, siden den skal justeres, finpusses og trimmes før endelig vedtak i fylkesutvalget i september.

– I løpet av prosessen har det vært dialoger og konferanser, og det har vært jobbet hardt og godt for å få en plan som er rotfestet i Østfoldsamfunnet. Om den har fått den rotfestingen kan sikkert diskuteres, men en viss grobunn er det. Jeg tror den vokser på oss etter hvert, sa Lervik. Han framhevet at den reviderte fylkesplanen på noen områder gir føringer til kommunene, men at disse etter hans syn fikk noe mer frihet i denne utgaven enn den forrige.

Akkurat det var det flere, blant annet Høyre og Fremskrittspartiet, som ikke var enige i. Håvard Jensen (Frp) gjentok at han egentlig mente hele fylkesplanen (og fylkeskommunen) er overflødige og eksempler på en overkommune. Også Simen Nord (H), var en smule kritisk til det forelagte dokumentet.

– Dette er en plan som griper inn i mye av det som skjer i fylket vårt. Da er det viktig at den ikke er for begrensende. Etter min vurdering legger ikke denne fylkesplanen nok til rette for flere arbeidsplasser og kompetanseheving. Den savner også koblinger til FNs bærekraftsmål. Kommunene trenger spillerom, og det får de ikke i denne planen. Den mangler også en rød tråd, den prøver å treffe for mange mål på en gang, sa Nord. Han fremmet et utsettelsesforslag som senere ble avvist av flertallet i fylkestinget.

Johan Edvard Grimstad (Sp) mente mye i planen allerede var relatert til FNs bærekraftsmål, og den uansett ville være en nasjonal føring når man om kort tid skal inn i Viken og en tilsvarende prosess der.

Utstrakt hånd

På tampen av den lange debatten strakk Andreas Lervik (Ap) fram det han selv mente var en utstrakt hånd om et felles fylkesplanverksted fram mot sluttbehandling til opposisjonen. Nord (H) mente imidlertid at invitasjonen ikke var å oppfatte som hjertelig nok, og avviste invitten.

Forholdet posisjon/ opposisjon er nå en gang som det er, og ved votering ville flertallet at stadfestingen vedtas, med de endringer som forelå.

Båndlegging

Det fylkestinget imidlertid var helt enige om i denne lange debatten, var å sende en henvendelse til BaneNor om å se på den omfattende båndleggingen av arealer i Østfold i påvente av InterCity-utbyggingen gjennom fylket. I dag er det ingen som vet hva som skjer når, og i mellomtiden ligger områder (blant annet i Halden) låst for all mulig annen virksomhet. Denne båndleggingen vil Østfold fylkeskommune at det gjøres noe med.