Fylkeskonservatorens julegodter: En smak av Østfold - 6

6. desember - Lille Rygge flyplass

6 - Klikk for stort bilde Faksimile fra boka «Rygge hovedflystasjon 1954-1995»

6. desember 1946 ble Heimevernet opprettet etter erfaringer fra andre verdenskrig. Den tyske okkupasjonen drev med omfattende byggeaktivitet i Østfold. De fleste anleggene er i dag borte, men Lille Rygge flyplass er et av stedene vi fortsatt finner fysiske spor.

Planleggingen av flyplassen startet tidlig i juni 1940. De tyske okkupantene hadde behov for både flystripe, luftvernartilleri og omfattende bakkeforsvar. Rør-jordene ble pekt ut som en god plassering, men arbeidet tok lang tid på grunn av de vanskelige grunnforholdene. Først i 1943 stod flystripa klar til bruk. 16 jagerfly fra 6. Jagdgeschwader 5 og 4 transportfly var fast stasjonert på flyplassen. Det ble også bygget flere splintbokser, hvor man kunne parkere flyene ved angrep. To av disse er i dag fredet og kan fortsatt sees.

Til tross for bakkeforsvaret ble området rundt flyplassen raskt et mål for de allierte. 18. november 1943 ble til sammen 44 bomber sluppet over området, og både rullebanen og luftvernartilleriet ble truffet. I 1954 ble den nye militære hovedflystasjonen i Rygge åpnet. 

Foto: Faksimile fra boka «Rygge hovedflystasjon 1954-1995».