Fylkeskonservatorens julegodter: En smak av Østfold - 5

5. desember – Vestre Bråte, Hobøl

5 - Klikk for stort bilde

5. desember markeres world soil day. Dagen skal rette oppmerksomhet mot bruken og forbruket av verdens jordressurser. Østfold er et fylke med rike jordbruksområder og et vakkert kulturlandskap. Dagens luke er Vestre Bråte i Hobøl kommune, et av de eldste gårdstunene i fylket.

Tunets bebyggelse består av en hovedbygning fra ca. 1740 og flere driftsbygninger. Den eldste bygningen er låven. Dette er en laftet trebygning som er tømret slik at alle veggene heller noe utover, et trekk som var vanlig fra middelalder og fram til 1600-tallet. Undersøkelser av treverket viser at hoveddelen av tømmeret ble felt vinteren 1559-1560, og antagelig ble låven bygget sommeren 1560. Låven inkluderer flere nyere tilbygg, blant annet en stall oppført tidlig på 1800-tallet.

Noe av det mest spesielle med stedet er at ingen av bygningene er flyttet fra gården, men fortsatt ligger i sitt naturlige miljø. Hagen og parkarealet er anlagt og utviklet fra midten av 1500- tallet og fram til slutten av 1800-tallet, men fremstår primært som et 1800-talls anlegg.