Fylkeskonservatorens julegodter: En smak av Østfold - 3

3. desember – Hvalertuft i Sildevika, Hvaler

3 - Klikk for stort bilde Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik

Dagen i dag er minnedag for Frans Xavier, en baskisk adelsmann som levde på 1500-tallet. Han er skytshelgen for alt fra en god dødstime til turismen, men også for sjøfolk og som beskyttelse mot storm. Dagens luke er knyttet til folk som levde flere hundre år tidligere, men som var avhengige av sjøen og fiske for å livnære seg selv og familien sin.

Små hustufter i form av lave tørrmurer er et vanlig syn i øykommunen Hvaler, dette er rester av enkle fiskehytter som var i bruk i middelalderen. Mange småbønder langs kysten av Østfold kombinerte jordbruk med sesongbasert fiske.

Det var for langt å seile eller ro ut til fiskeplassen og hjem igjen hver dag, det ble derfor etablert midlertidige boplasser ute på øyene. Ved siden av fisk til eget hushold, kunne fangsten være et viktig tilskudd til skattene og avgiftene leilendinger måtte betale til storbonden, kongen og kirken.