Fylkeskonservatorens julegodter: En smak av Østfold - 2

2. desember – Bivuakken ved Trøgstad kirke

2 - Klikk for stort bilde Det Kongelige Bibliotek, København/Niels Truslew

2. desember 1804 lot Napoleon Bonaparte seg selv krone til keiser i Frankrike. Napoleons keiserdømme hadde stor innvirkning på hele Europa i årene som kom. Dagens luke inneholder en historisk begivenhet ved Trøgstad kirke.

Sverige og Danmark-Norge hadde havnet på hver sin side i Napoleonskrigene. I 1808 rykket svenske tropper inn langs den norske grensen, og øverstkommanderende prins Christian August og den norske hæren hastet gjennom landet for å møte svenskene. Langs veien holdt den norske hæren bivuakk utenfor Trøgstad kirke. Her sies det at prinsen selv sov på den kalde bakken sammen med soldatene.

Til tross for lange vintre, dårlige forsyninger og mangel på menn, ledet Christian August den norske hæren til seier. Om seieren skyldtes lav motivasjon fra motstandernes side, ren norsk viljestyrke eller Christian Augusts folkelige lederskap, er ikke godt å vite. Krigshandlingene i 1807-1809 bidro uansett til å så en spire av norsk mestring og selvstendighet. En spire som slo ut i full blomst på Eidsvoll i 1814.

Foto: Det Kongelige Bibliotek, København/Niels Truslew