Framtidens Ski-tur

Østfoldbanens østre linje er Europas mest moderne jernbanelinje, sier ekspertisen. Ikke rart Jernbaneforum Øst ivrer etter å få tatt ut potensialet.

Slik skal det bli på Ski stasjon når den står ferdig - Klikk for stort bildeSlik skal det bli på Ski stasjon når den står ferdig Jernbaneverket/ Multiconsult
 

Status for arbeidet med Follotunellen, løsning og påkobling ved Ski samt framdrift og muligheter sto på menyen da Jernbaneforum Øst inviterte til konferanse et steinkast unna sporene ved Ski stasjon.

- Vi har forventninger til statlige myndigheter. Det gjelder full utnyttelse av anlegget, dobbeltspor til Kråkstad, lange krysningsspor for å få plass til mer gods, senere kveldstog, halvtimesavganger og full utnyttelse av Follotunellen. Østre line er Europas mest moderne, og da er det viktig å få utnyttet mulighetene, sier leder av Jernbaneforum Øst, Siv Jacobsen.

Sjef for regional samhandling i Jernbanedirektoratet, Ove Skovdahl, understreket at Østre linje nå har fått sin hundreårsoppgradering, med nytt signalsystem og nye stasjoner, og at dette nok var en medvirkende årsak til at antallet passasjerer har økt i det siste.

- Hvordan vil du oppsummere konferansen, Jacobsen?

- Veldig fin konferanse med godt og vel 50 deltakere. Vi fikk informasjon om en rekke muligheter og utfordringer primært knyttet til Østfoldbanens Østre linje. Det viktigste for både Østre linje og Vestre linje i Østfold er ferdigstillelsen av Follobane-prosjektet som er det største jernbaneprosjektet i Norge i moderne tid. Dette går som planlagt og vil stå ferdig som vedtatt i 2021. Selve Ski stasjon er ett år forsinket, uten at det får noen konsekvenser for ruteproduksjonen for tog.

- Hvordan påvirker dette Østre linje?

- På konferansen oppsto det noe usikkerhet i forhold til hvorvidt Østre Linje kan bruke Follobanen allerede fra åpningene. Dette må sjekkes ut videre slik at alle aktørene får den forsikringen de trenger i forhold til dette. Det kom også frem  at det er gode muligheter for å bruke Østre linje til gods både på mellomlang og lang sikt, men at en da trenger å forsterke banen betraktelig. Det er også viktig å avveie dette mot behovet for raskere persontrafikk. Veien til Stockholm over Østre linje var også et tema som ble diskutert. Her trengs det i første rekke en åpning slik at flere baner enn Kongsvinger-banen kommer i betraktning i forhold til konseptvalgutredninig (KVU) på strekningen, sier hun.

Presentasjoner

  • Østre linjes utfordringer og betydning for Østfold  v/ Erik Unaas, Ordfører i Eidsberg og Indre Østfold regionråd, Østre linjes representant i AU i Jernbaneforum Øst (kommer)