Felles forståelse om bilreduksjon

Å høre fylkesordfører Ole Haabeth snakke med Fredrikstad næringsforenings Kjell Arne Græsdal om behovet for å dempe trafikkveksten i Nedre Glomma via kollektivløsninger, sykkel og gange, er som å bli hensatt til sluttscenen i klassikeren "Casablanca", 
Fylkesordfører Ole Haabeth flankert av Kjell-Arne Græsdal og Georg Bjørnson fra Fredrikstad næringsforening - alle tre er enige om reduksjon av biltrafikken i Nedre Glomma - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Haabeth flankert av Kjell-Arne Græsdal og Georg Bjørnson fra Fredrikstad næringsforening - alle tre er enige om reduksjon av biltrafikken i Nedre Glomma

Kanskje ikke helt: For i filmen er det snakk om "begynnelsen på et vakkert vennskap", mens det i samferdselssammenheng i Nedre Glomma dreier seg om en allerede bestående, felles forståelse om at myndigheter og interesseforeninger har alt å tjene på et tett og godt samarbeid. Og forutsetningene er absolutt til stede.

  • Lokale og regionale myndigheter har spesifikke mål for samfunnsutviklingen, og kriterier som må oppfylles for blant annet å få tilgang til det statlige pengebingen.
     
  • Næringslivet taper penger på at varetransport tidvis står i kø. Flere som går og sykler betyr også friskere arbeidstakere. Det handler om å legge til rette, 

I Nedre Glomma har alle parter tatt til seg løsningene fra Nord-Jæren, hjemjobbhjem, der sømløse ordninger og målrettet samarbeid med bedrifter har gitt gode resultater. Næringsforeningen skal være ambassadører overfor sine medlemmer, og Østfold fylkeskommune skal se nærmere på saken på politisk plan i april.

Buss og biler over Fredrikstadbrua - Klikk for stort bilde Tone Stenbek

Viktig samarbeid

– Forståelsen Næringsforeningen viser for de grepene som tas — og må tas — er svært viktig, og et godt bidrag til at vi når målene om nullvekst og bedre bymiljø, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

– For varetransport og nyttekjøretøy er det viktig å ikke bli stående i køer. Når vi nå får en dialog, der vi kan se på kollektivløsninger som tilpasses steder der folk jobber, er det svært bra, Derfor tar vi i mot denne utfordringen til å bidra, med åpne armer sier Fredrikstad Næringsforenings Kjell Arne Græsdal.

Under onsdagens møte i regi av næringsforeningen påpekte Østfold fylkeskommunes samferdselssjef, Jostein Haug, at køene ofte utgjøres av folk som skal til og fra jobb. Derfor er det et uttalt mål å få flere arbeidsreisende til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Når bomsystemet i Fredrikstad settes i drift til høsten, er det ventet at flere vil velge alternative løsninger. Derfor settes det nye rutetilbudet i Nedre Glomma i full drift til høsten, etter en innkjøringsperiode med lavere trøkk på sommeren