Fant 1600 år gammel runestein i Rakkestad

En 1600 år gammel runestein i på Øverby i Rakkestad kan gi ny kunnskap om urnordisk språk. Tirsdag ble den snudd, og nå starter arbeidet med å finne ut hva som egentlig står på den.

Klikk for stort bilde

– Øverby-steinen er den største runologiske sensasjonen i Norge siden Hogganviksteinen ble funnet i Mandal i 2009. Den «nye» steinen er fra 400-tallet e. Kr. og inneholder en tekst på minst 35 runer fordelt på to flater på en stor steinhelle. Runeinnskriften er på urnordisk – et språk som ingen lenger snakker, og som få kan lese og forstå. Den ene flaten av steinen ble skannet i fjor høst og i løpet av vinteren bekreftet forskere ved Universitetet i Oslo at det dreier seg om en ekte innskrift, sier runolog Karoline Kjesrud.

Hva som egentlig står på den delen av steinen som så dagens lys tirsdag, skal nå undersøkes og tolkes.

Klikk for stort bilde
 

 

– Første del av innskriften lyder Lu irilaR raskaR runoR «Hogg runer, dyktige runemester!» For første gang i historien dukker ordet «raskar» (dyktig) opp. Det er et ord som har gått tapt i det norske språket, og runesteinen blir derfor en verdifull kilde til språkhistorie. Foreløpig vet vi ikke hva som står på undersiden – utover at det også finnes runer der, sier Kjesrud, som er forsker og filolog,ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

 

Tirsdag var forskere fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og arkeologer fra Østfold fylkeskommune på plass for å snu steinen, skanne og dokumentere innskriften på undersiden.Litt skadet av tidens tann og tidligere bruk som trappetrinn var den jo, men arkeologene og språkforskeren understreket at funnet var mer enn de hadde turt håpe på.

– Dette er stort, sier Frode Iversen, professor i arkeologi, Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo og arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

Sensasjonelt

Det er ikke så ofte man hører forskere driste seg til å bruke ord som "sensasjon", men tirsdag satt det løst. Bakgrunnen er omfanget av tekst, samt at den kan gi ny kunnskap om et gammelt språk. Ikke minst har funnet allerede gitt språkforskerne roten til ordet rask, som man tidligere manglet. Urnordisk ble senere avløst av norrønt språk, men de to kan i liten grad sammenlignes. Sagt på en annen måte: selv om du skulle slumpe til å kunne norrønt, vil urnordisk framstå som gresk for deg.

 

Bakgrunn/faktaKlikk for stort bilde

 • Det dreier seg om en liggende rektangulær steinhelle med runer. Steinhellen har trolig opprinnelig stått i et gravfelt på gården Øverby. Hellen måler ca. 112,5 x 252,5 cm. Tykkelsen varierer fra 27 til 33 cm.
 • Innskriften består av ca. 18 runer på steinens kantside og et foreløpig ukjent antall på undersiden. Runene er 15-16 cm høye.
 • Overflaten på steinen er preget av tidens tann, og har delvis flaket av. Det gjør at deler av runeinnskriften er skadet.
 • Den store steinhellen ble i 1905 fraktet ned fra Sparreåsen og brukt som trappetrinn i det da nye våningshuset på Øverby. Innskriften var vendt inn mot veggen og forble uoppdaget.
 • Runesteinens opprinnelige plassering er usikker. Trolig har den stått ved foten av Sparreåsen langs en eldre ferdselsåre mellom gamletunet på Øverby og Hen. Det er kjent et fjernet gravfelt i dette området.
 • Omkring 1990 ble det bygget et nytt våningshus på Øverby. Steinen ble da flyttet ut i hagen og brukt som benk.
 • De underlige strekene på steinbenkens kantside ble da oppdaget av grunneieren Olav Schie som lurte på om det kunne dreie seg om runer.
 • Fram til nå er de mest kjente runesteinene fra denne perioden Tunesteinen i Østfold, Hogganviksteinen i Vest-Agder og Einangsteinen i Valdres.
 • Den eldre futharken består av 24 tegn. Innskrifter i den eldre futharken er skrevet på urnordisk språk.
 • Urnordisk språk er svært annerledes enn norsk. Det finnes ingen fullstendig oversikt over det urnordiske språket, og heller ingen ordbok, men språket rekonstrueres ved hjelp av runeinnskrifter som innskriften på Øverby-steinen.
 •  

Videre arbeid

 • Dokumentasjon av innskriften. Skanning av selve innskriften og fotogrammetri av hele steinen. Skanningen vil gi 1-2 mm dybdeskiver av innskriften. Disse lys- og skyggelegges i et dataprogram. Denne dokumentasjonen sikrer et godt vurderingsgrunnlag for hvert enkelt runetegn.
 • Identifisering av opprinnelig funnsted. Steinen har vært brakt ned fra en nærliggende ås. Opprinnelig funnsted forsøkes identifisert.
 • Lesning og tolkning av innskriften. Våren 2019 vil en vitenskapelig artikkel om funnet bli publisert av Iversen, Kjesrud og Gundersen.
 • Videre forvaltning: Skal steinen bli liggende? Skal den flyttes til opprinnelig sted? Eller settes opp et annet sted i Rakkestad kommune? Eller skal den flyttes til Kulturhistorisk museum av hensyn til runene? I og med at steinen er flyttet, regnes den nå som et løst kulturminne etter kulturminneloven. Kulturhistorisk museum er forvaltningsmyndighet og er i dialog med grunneierne, Østfold fylkeskommune og Rakkestad kommune om å finne en god løsning.

Klikk for stort bilde