– Et enestående stykke Østfold- og Norgeshistorie

Lørdag førstkommende feirer Østfold historielag det at det er 150 år siden Tuneskipet ble funnet ved Haugen gård på Rolvsøy. – Dette er vel verdt en markering, for Tuneskipet er unikt i både Østfold- og Norgeshistorien, til og med i skandinavisk sammenheng, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.
Minnestein for Tuneskipet - Klikk for stort bildeMinnestein for Tuneskipet

Ikke bare er det det første vikingskipet som ble utgravd, det er også et av få slike skip som er bevart. Båten som ble gravd ut av en 80 meter stor jordhaug i 1867 slutter ikke å forbløffe.

Åpen sjø

– Tuneskipet var en god seiler, og har trolig vært ment for seilas i åpen sjø, kanskje også som krigsskip på tokt, sier Hanisch der han står ved "minnesteinen" som Østfold historielag fikk på plass i 1947. Omrisset av båten markeres med grus og steinsetting, og i disse dager har både historielaget, Rolvsøy Rotary og Fredrikstad kommune jobbet for å gjøre plassen ved Nordre Haugen gård ekstra fin til markeringen.

Steingangen viser omrisset av Tuneskipet - Klikk for stort bildeSteingangen viser omrisset av Tuneskipet

Men utgravningen i 1867 er ikke bare en fortelling om et vikingskip. Funnet av båten vitner også om en storslått og ærefull begravelse for en person av stor betydning i samtiden. Et begravelsesrituale, der en slik farkost inngikk, må ha vært ytterst spesielt. Moderne arkeologiske utgravninger er heldigvis mer skånsome enn den som fant sted i 1867. På knappe to uker ble restene av skipet gravd ut av haugen, og det på en ganske hardhendt måte. Både personen i båten og det meste av gravgodset som fulgte med, forsvant i iveren for 150 år siden.

 

Unikt område

– Området rundt Visterflo er rikt på kulturminner. Havet lå noe høyere rundt 900 år e.kr, som skipet er datert til. Det gjorde området svært godt egnet til å etablere seg i lune viker, med god sikt - og med kort vei til havet. Hele området bærer preg av tidligere bosettinger: Foruten de mange funnene fra Vikingtiden, er også Opstadfeltet like ved med sine steinringer fra bronsealderen. Og det foreligger fortellinger om at det for lenge lenge siden skal være gjort funn som kan innebære at Tuneskipet kanskje ikke var det eneste av sitt slag langs med Visterflo. Dette området må ha vært noe helt spesielt. Kanskje kan fremtidige undersøkelser gi oss noen bekreftelser.  Rolvsøy Rotary og Historielaget skal ha ros for å holde området pent, og skape oppmerksomhet om Tuneskipet, sier Hanisch. 

Veien opp til Tuneskipet - Klikk for stort bildeVeien opp til Tuneskipet

  • Lørdag 30. september arrangerer Østfold historielag markering på stedet kl 11.00, og med fortsettelse på Inspiria kl 12. NB! Hvis du har tenkt deg dit, er det parkering på "sjøsiden" av fv 112 mellom Rolvsøysund og Solli. Parkeringsplassen er merket. Beregn ca 15 minutter til å gå opp til funnstedet. Se program for dagen (DOCX, 98 kB)

     

Østfold er overstrødd med kulturminner - Klikk for stort bildeØstfold er overstrødd med kulturminner Kart: Østfold historielag