– En utrolig spennende uke!

– Vi har kommet langt i undersøkelsene, og fått veldig mye informasjon å jobbe videre med. Vi ha gjort både ventede og uventede funn, og det var artig å finne et hus vi faktisk ikke visste at var der.
Klikk for stort bildeProsjektlederne Sigrid Mannsåker Gundersen og Christian Rødsrud foran sjakten der avtrykket etter Gjellestadskipet viser seg Fredrik Norland

Slik oppsummerer arkeologene og prosjektlederne Sigrid Mannsåker Gundersen (Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune) og Christian Rødsrud (Kulturhistorisk museum, UiO) det som vel må ha vært en drømmeuke for folk innen deres fagfelt: Undersøkelser av et funn med antatt størrelse lik Gokstadskipet, og flere rester av gravhauger og langhus - den første undersøkelsen av et vikingskip på over 100 år i Norge.

 Du kan følge undersøkselsene gjennom daglige rapporter på:

– Vi har fått veldig mange avklaringer på georadarbildene. I tillegg har jo et av de store spørsmålene vært graden av bevaring på treverket vi har funnet. I løpet av neste uke skal vi lenger ned i massene. Uansett utfall har vi fått store og nye kunnskaper om Gjellestad, uavhengig av om treverket er bevart. Vi har fått tatt jord- og pollenprøver som kan gi detaljerte svar på hvordan ting skjedde - om jorda ble hevet opp, trampet ned eller bare lå der. Dette er de små svarene som gjør oss bedre i stand til å tolke helheten rundt Gjellestad, sier Mannsåker Gundersen og Rødsrud.

Publikums- og medieinteressen for undersøkelsene har vært stor. Under de daglige orienteringene ved Jellhaugen (hverdager, kl 14), har folk møtt opp for å høre og se. Har det vært mindre grupper, har de også fått bli med inn på området.

– Det er hyggelig med interessen, og hvis forholdene tillater det, kan folk få komme inn i følge med en av oss når det er orientering. Men vi kan ikke garantere noe, og dette er tross alt en arbeidsplass med mye føltsomt materiale, sier prosjektlederne