En Touch av lærlingsatsing

Touch frisør og parfymeri i Fredrikstad var hårstrået hvassere enn de andre i kampen om å bli årets lærebedrift i Østfold. I dag fikk de prisen.
Pia Aarsten og Christina Trulsen diskuterer - Klikk for stort bildePia Aarsten og Christina Trulsen diskuterer Fredrik Norland

Av 16 foreslåtte, gode kandidater sto Yrkesopplæringsnemnda til slutt igjen med en vinner: Frisør og velvære bedriften Touch, med tilhold i Torvbyen. Fra forslaget nemnda mottok, sakser vi følgende:

 • Frisørdrift har gjennom mange år hatt mange lærlinger.
 • Pia, daglig leder, er alltid positiv til å prøve ut elever med tanke på lærlingkontrakt.
 • Daglig leder legger ned mye arbeid i å inkludere, gi relevante oppgaver og følge opp elevene på en god måte.
 • Elevene blir tatt på alvor.
 • Bedriften setter kvalitet og yrkeskompetanse svært høyt.
 • Ikke bare har de frisører med Fagbrev og Mesterbrev. Men også i parfymeriet satser de på kvalitet, ved å gi sine ansatte mulighet til å ta fagbrev.
 • Tre av de ansatte har pr. nå fagbrev i salgsfaget. I tillegg har de tatt inn sin første lærling i salgsfaget.
 • Dette er en bedrift med høy kvalitet, veldig godt arbeidsmiljø og stor satsing på lærlinger.

Dette var godt nok for Y-nemnda – som altså ga Fredrikstad-bedriften denne hederen og æren.

Daglig leder i Frisørdrift, Pia Aarsten, takker for prisen som årets lærebedrift i Østfold - Klikk for stort bildeDaglig leder i Frisørdrift, Pia Aarsten, takker for prisen som årets lærebedrift i Østfold Fredrik Norland

– Beæret

– Jeg og vi er både beærede og overraskede. Men vi har jobbet mye med lærlinger og vært pådrivere for få andre til å ta inn lærlinger også, så det er kanskje derfor vi får prisen? Uansett er det både en bekreftelse og en motivasjon videre, sier daglig leder Pia Aarsten.

Ennå har hun ikke sett hverken innholdet i forslaget eller Y-nemndas begrunnelse – den kom først under prisutdelingen i fylkestingets siste møte før sommerferien.

Y-nemndas uttalelse:

 • "Bedriften har igjennom mange år hatt lærlinger innen frisørfaget. På 11 år har de hatt 22 ungdommer i lære, og pr nå har de 3 lærlinger i frisørfaget og 1 lærling i salgsfaget. I tillegg har flere av de ansatte tatt fagprøven innen salgsfaget som praksiskandidater. Det er også ansatte der med både fagbrev og mesterbrev i frisørfaget.
 • Våre videregående skoler har tett kontakt med bedriften og har elever der i Yrkesfaglig fordypning, og skolen opplever at daglig leder alltid er positiv til å prøve ut elever med tanke på lærekontrakt.
 • Alle i bedriften er involvert i opplæringen, og daglig leder legger ned mye arbeid i å inkludere, gi relevante oppgaver og følge opp lærlingene, men også elevene som er der i praksis via skolen. Kvalitet og yrkeskompetanse settes høyt.
 • Dette er en bedrift med høy kvalitet, godt arbeidsmiljø og de satser på lærlinger."

Digital satsing

Touchs nye satsning på merkevarebygging og identitet innebærer også en digital satsing som lærlingene er en avgjørende del av for å kunne gjennomføre. Da er det daglig leder Pia og andre som plutselig befinner seg i en læreposisjon.
Pia Aarsten og Amina Berntzen diskuterer Touch' digitale satsing - Klikk for stort bildePia Aarsten og Amina Berntzen diskuterer Touch' digitale satsing Fredrik Norland

– Konkurransedyktig  frisør- og velværedrift handler ikke bare om å stelle håret til folk og selge gode produkter, det handler om inspirasjon, påfyll, etterutdanning og en stadig kamp om kundene. Da gjelder det å være i forkant, være der fremtidens kunder er for så ha en plan for hvordan man skal holde på kundene. Da kommer man ikke unna digital markedsføring, sier Aarsten.

Tid er penger

Frisørfaget er et område der tid bokstavelig talt er penger. Da gjelder det å se på det å ta inn lærlinger som en investering, og å utnytte tiden god, motivere, systematisere opplæringen  og kvalitetssikre arbeidet på kundene.

- Vi har tatt inn lærlinger i 29 år, og den første av dem jobber fortsatt hos oss og er en viktig brikke i teamet til Touch. Det gjelder å se hvilke muligheter som bor i den enkelte, ha både rutiner og erfaringer til å håndtere det som måtte skje. Min oppfordring til skoleverket og andre arbeidsgivere er følgende: Vær bevisst. Billigst og allment er ikke alltid best. Og ikke vær så opphengt i teori, det er mange veier til mål. Jeg har tro på forskjellige løp, og det er alltid mulig å gå i lære. Skoleverket spesielt må se og fortelle ungdommen på et tidligere tidspunkt hvilke muligheter som finnes innen fagopplæring. Etter vg2, når de faller fra, er det for sent, da har alt for mange fått kjenne på det å ikke mestre alt for lenge, sier Pia Aarsten.