Ekspert mener resten av landet bør gjøre som Råde IL

Østfold gjør banebrytende arbeid for å få mer miljøvennlige kunstgressbaner, mener Bjørn Aas fra Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU. Han tror resten av landet følger etter om få år.

BANEBRYTENDE: -Det var store debatter da man skulle fjerne fosfat fra vaskemiddel på 1970-tallet, og da bly skulle fjernes fra bensin på 1980-tallet. I dag er det helt utenkelig å skulle tilbake dit. Jeg tror vi kommer til å tenke lignende rundt bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i fremtiden, sier Bjørn Aas ved Senter for idrettsteknologi ved NTNU. - Klikk for stort bilde

- Løsningen Råde har valgt her vil redusere mikroplasteksponeringen med 85 prosent, og det er vel kanskje det beste svaret på hvorfor andre klubber i Norge bør følge etter, sier overingeniør Bjørn Aas ved Senter for idrettsanleggsteknologi ved NTNU.

Bruk av gummigranulat produsert av bildekk på fotballbaner gir utfordringer som i første rekke dreier seg om helseeffekter, spredning av mikroplast og utlekking av miljøgifter til nærliggende vann, sediment og jord. Denne bruken utbredt på fotballbaner over hele landet.

GUMMIGRANULAT: Det er dette flere aktører nå samarbeider om å komme til livs. - Klikk for stort bildeGUMMIGRANULAT: Det er dette flere aktører nå samarbeider om å komme til livs.

Nå er Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus, SIAT/ NTNU og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), i gang med et forsøksprosjekt for å finne fram til alternative kunstgresstyper, som bare trenger innfyll av sand, eller som klarer seg helt uten innfyll.

Denne sommeren anlegger Råde IL en splitter ny kunstgressbane uten gummigranulatet

SPLITTER NY: Slik ser den ut - kunstgressbanen som har utløst stor debatt den siste tiden. - Klikk for stort bildeSPLITTER NY: Slik ser den ut - kunstgressbanen som har utløst stor debatt den siste tiden.

Aas tror grepet kan føre til en omfattende nasjonal mentalitetsendring hva bruk av gummigranulat angår.

-Det var store debatter da man skulle fjerne fosfat fra vaskemiddel på 1970-tallet, og da bly skulle fjernes fra bensin på 1980-tallet. I dag er det helt utenkelig å skulle tilbake dit. Jeg tror vi kommer til å tenke lignende rundt bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i fremtiden. Og for å få til det trenger vi noen idrettslag og politikere som går foran, sier han, og utdyper:

- Vi må komme dit at idretten ikke er en miljøtrussel. Forurensning fra kunstgressbaner er en slik miljøtrussel. Derfor er denne debatten som nå er i full gang så viktig. 

Vekker nasjonal oppsikt

Også Fredrikstad kommune er i gang med lignende prosjekt som Råde IL, og initiativene fra Østfold vekker oppmerksomhet over hele landet.

NYSGJERRIG: Sigurd Pedersen hadde tatt turen fra Kristiansand. - Klikk for stort bildeNYSGJERRIG: Sigurd Pedersen hadde tatt turen fra Kristiansand.

- For oss kan dette være aktuelt når vi snart skal få flere nye kunstgressbaner. Derfor er det er det interessant å se hva Råde har gjort, spesielt ut fra et miljøperspektiv, sier innkjøpsrådgiver Sigurd Pedersen fra Kristiansand kommune.

Omtrent det samme sier idrettsrådgiver Mats Aanonsen fra Vest Agder fylkeskommune.

- Det er spennende å se arbeidet til de som går foran, og kaster seg på dette, sier han.

Pedersen og Aanonsen var to av hele 120 deltakere fra hele landet som hadde tatt veien til idrettsanlegget til Råde IL på seminar om miljøvennlige kunstgressbaner 29.juni.

STOR INTERESSE: 120 deltakere fra hele landet deltok på kunstgresseminar i Råde 29. juni. - Klikk for stort bildeSTOR INTERESSE: 120 deltakere fra hele landet deltok på kunstgresseminar i Råde 29. juni.

Den nasjonale interessen gleder nestleder i Råde IL Ole Petter Westheim.

- Vi er jo stolte over dette. Vi ønsker å være et miljøidrettslag, og da er det veldig flott at dette legges merke til, smiler han.

- Noen må gå foran

Fylkespolitiker Andreas Lervik mener interessen og engasjementet viser at Østfold har truffet en nerve.

Han er ikke i tvil om at vedtaket fylkestinget i Østfold har fattet om å som hovedregel ikke innfri kunstgress-søknader hvor det legges opp til bruk av gummigranulat, er riktig.

ROSER RÅDE: Fylkespolitiker  roser Råde IL for satsingen sin. - Klikk for stort bildeROSER RÅDE: Fylkespolitiker roser Råde IL for satsingen sin.

- Noen må gå foran og stille miljøkrav. Det gjør vi i Østfold nå, og vi heier på Råde IL. Selv om mange mener at det ikke er noe alternativer til det vi har i dag, så vet vi at det er feil, noe flere aktører i Østfold nå beviser, sier fylkespolitiker og leder for næring – og kulturkomiteen Andreas Lervik.

Fotballforbundet mener Østfold forhaster seg

Men selv om initiativet fra Råde fullroses fra en rekke hold, er det også de som er skeptiske til at samtlige andre idrettslag må gjøre det samme i framtiden.  

FORHASTET: Norges Fotballforbunds Ole Myhrvold mener vedtaket fylkestinget har fattet er forhastet. - Klikk for stort bildeFORHASTET: Norges Fotballforbunds Ole Myhrvold mener vedtaket fylkestinget har fattet er forhastet.

Anleggssjef Ole Myhrvold i Norges Fotballforbund mener tiden for forbud av gummigranulat ikke er moden ennå.

-Det er helt topp at Råde bygger ny kunstgressbane. Men når Miljødirektoratet sier at det per i dag ikke er noe godt alternativ til gummigranulat, så syns jeg det vedtaket fylkestinget i Østfold har gjort er forhastet, sier han.

Se videoen