Disse har fått støtte til næringsutvikling

Østfold fylkeskommune lyser ut 6 millioner til næringsutvikling i Østfold i 2018. Denne nye ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart hvem som får støtte etter første søknadsrunde. 

Arbeidsplasser i Østfold - Klikk for stort bilde

Den første søknadsrunden ble avsluttet i juni, og det kom totalt inn 18 søknader. Totalt søknadsbeløp var rundt 13,3 millioner kroner.

Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 7 prosjekter med tilsammen kr. 1 875 000 fra støtteordning for næringsutvikling i Østfold etter første utlysning juni 2018.

Følgende prosjekter gis støtte:

  • Kunnskap i sentrum v/ Halden Næringsråd - 150 000 kroner
  • Opplevelsesnæring Indre Østfold v/ Askimregionen Næringsutvikling AS - 120 000 kroner
  • Etablering av FabLab nettverk i VGS i Østfold v/ Verket FabLab - 500 000 kroner
  • Gründr Q - Etablering og utvikling av et profesjonelt nettverk for SMB bedrifter i Østfold v/ Drivhuset Østfold 450 000 kroner
  • Rømskog 2025 v/ Rømskog kommune - 350 000 kroner
  • Styrke næringslivet i Marker og Aremark for å skape nytenking og innovasjon v/ Marker kommune - 255 000 kroner 
  • Forprosjekt - Høsting av viltvoksende makroalger til mat Det Kongelige Selskap for Norges Vel - 50 000 kroner

Årets andre søknadsrunde er i gang, og fristen for å søke er 16. september. 

Les mer om ordningen her