Da capo om Østfoldteateret

Torsdag var det duket for en ny oppsetning i fylkestinget av rollespillet "Hvor skal Østfoldteateret ligge?".

TEATER - Klikk for stort bilde

Enn så lenge har Østfoldteateret, som heter Scenekunst Østfold, base i Fredrikstad for sitt fylkesdekkende tilbud. Et brev til kommunene i Østfold om eierskap i teaterkonstruksjonen ble av enkelte tolket som en invitasjon til å melde seg på i diskusjonen om endret plassering av teateret.

– Det var et tydelig premiss i brevet til kommunene at det handlet om medeierskap, og ikke lokalisering. Dette ble presisert, sa fylkesrådmann Anne Skau.

Fylkesordfører Ole Haabeth advarte mot en ny lokaliseringsdebatt: – Ikke la et spørsmål om lokalisering overskygge helheten i denne saken. Jeg vil advare mot å sette i gang et spill om dette nå, sa han.

Det som utløste debatt, var punkt tre i innstillingen fra næring- og kulturkomiteen, der det heter: "Fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med Fredrikstad kommune som vertskommune, og øvrige kommuner som medeiere. Dersom forhandlingene med Fredrikstad kommune om vertskommuneansvar ikke kommer i havn, bes administrasjonen om å komme tilbake med en ny sak".

Samme dag var det oppslag i Smaalenenes Avis, der fire ordførere fra indre Østfold "raser mot fylkeskommunen" i denne saken.

Forhandling eller dialog

Både KrF og Frp mente saken burde sendes tilbake for ny behandling. Sp ved Johan Edvard Grimstad mente man burde skifte ordlyden fra "forhandlinger" til "dialog".

– Vi inviterer kommunene til å hevde sin rett, men så avskjærer vi debatten. Jeg ser poenget med at det kan være fornuftig å ha teateret i fylkets største by, men også andre steder har gode kvaliteter. Det beste vil være å ha enighet i denne saken, derfor foreslår vi at det kun står "kommunene", ikke bare "Fredrikstad kommune", sa Simen Nord (H).

Mens Andreas Lervik (Ap) minnet om at det var medeierskap, ikke lokalisering som kommunene var invitert til å snakke om.

Forvirret? Siste akt har kanskje ikke begynt ennå, men i mellomtiden kan du hygge deg med vedtaket i pausen:

 • 1. Ambisjonene for Østfoldteatret om å bli et regionteater med styrket finansiering fra staten legges til grunn for det videre arbeidet, og følges opp i fylkeskommunens lobbyarbeid. (Enstemmig)
   
 • 2. Fylkesrådmannen anbefaler at IKS eller AS legges til grunn som selskapsform, og at endelig valg avgjøres i samråd med medeiere som en del av stiftelsesprosessen. (Enstemmig)
   
 • 3. Fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med Fredrikstad kommune som vertskommune, og øvrige kommuner som medeiere. Dersom forhandlingene med Fredrikstad kommune om vertskommuneansvar ikke kommer i havn, bes administrasjonen om å komme tilbake med en ny sak.
  (Forslag fra Simen Nord (H) om å gi dialog, ikke forhandlinger, fikk stemmene fra H, V og to fra Frp, og falt)
   
 • 4. Fylkesrådmannen bes arbeide videre med konkretisering av alle relevante forhold knyttet til etablering, organisering og drift, inklusive arbeidsgiver- og ansettelsesforhold, for å forberede stiftelsen av Østfoldteatret. Ansatte ved scenekunstavdelingen i Østfold kulturutvikling involveres i arbeidet. (Enstemmig)
   
 • 5. I tillegg til at nåværende ressurser til scenekunst gjennom Østfold kulturutvikling kanaliseres til Østfoldteatret, må Østfold fylkeskommune i budsjettet for 2019 sette av midler til etableringen av Østfoldteatret med inntil kr 2,5 mill. som skal dekke kostnader knyttet til etableringen og oppkapitalisering av selskapet. (Enstemmig)