Cecilie Agnalt vikarierer som fylkesvaraordfører

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen blir stortingsrepresentant fram til mai. Dermed trer Cecilie Agnalt inn som settevaraordfører. 

CECILIE AGNALT - Klikk for stort bilde

- Dette gleder jeg meg til. Jeg er utrolig glad i Østfold, og når jeg nå får nye oppgaver gir det meg mulighet til å bli kjent med fylket vårt på nye  måter, sier Cecilie Agnalt (Arbeiderpartiet) fra Skiptvet. 

Onsdag fikk hun tillit fra et samlet fylkesting. Hun blir settevaraordfører de kommende månedene,

Grunnen er at fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (Arbeiderpartiet) er 1. vara for Østfold Arbeiderpartis valgliste til Stortinget.

Jacobsen er nå innkalt til å møte som vararepresentant under stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagens permisjon fra og.med 9. januar til og.med 9. mai 2018.

Å utøve vervet som stortingsrepresentant vil ikke være praktisk forenlig med å utøve vervet som fylkesvaraordfører, mener fylkesrådmannen, og et samlet fylkesting er altså enig. 

Dermed blir det Cecilie Agnalt som utøver vervet som fylkesvaraordfører i denne perioden.