Budsjettet i havn

Torsdag 7. desember ble dagen da julefreden senket seg over budsjettdebatten i Østfold fylkeskommune.
Pengesedler - Klikk for stort bilde

For noe særlig debatt ble det egentlig ikke - her la partene fram sine respektive fler- og mindretallsforslag, egne forslag og verbale forslag, alt i fred og fordragelighet. Faktisk så mye fordragelighet at fylkesordfører Ole Haabeth fant det opportunt å bemerke det:

– Jeg tror ikke jeg noen gang har opplevd en så rolig debatt om budsjettet vårt. Og jeg tar med meg Frps Håvard Jensens forslag om at vi, når vi skal inn i Viken, prøver å få til et felles Østfold-budsjett, sa han.

Jensen hadde bemerket at partipolitikk ble det saktens tid til senere, og at det var viktig at Østfold samlet seg om sine saker.

– Påvirkes

– Vi må erkjenne at Viken-etableringen påvirker vårt økonomiarbeid. Budsjettet vi vedtar i dag blir vel på mange måter vårt siste, "frie" budsjett. Så er det ikke sånn at posisjonspartiene nå ser sitt snitt til å dele ut penger i øst og vest, særlig i øst. Vi skal drive skikkelig,økonomisk og redelig, sa Andreas Lervik (Ap), da han la fram fellesforslaget fra posisjonspartiene Ap, KrF, MdG, SV og Sp.

posisjonsforslaget (DOCX, 20 kB) (som var fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget), trakk Lervik fram blant annet dette:

 • Satsing på skole, gjennomføring og læreplasser
 • Helhetlig forvaltning av Oslofjorden
 • Samarbeid med NAV og Oppfølgingstjenesten om skjærgårdsrydding
 • Mer aktivitet rundt kulturminner i undervisningen
 • Sating på Storedal-senteret
 • Mer til gang- og sykkelvei gjennom forenklede løsninger og låneopptak
 • Biogass tilgjengelig for alle brukere
 • Fortgang i arbeidet med kollektivløsninger i Moss

Dette forslaget ble senere vedtatt med 21 mot 10 stemmer (H, Frp). Venstres representant var syk)

Effektivisering

Også Høyres Simen Nord var i det muntre hjørnet da han la fram opposisjonens forslag.

– Jeg har gleden av å legge fram et utrolig bra budsjett forslag. Det blir nok ikke vedtatt, men kanskje vi ser igjen noen av punktene om noen år, og kanskje også som gjeldende politikk. Så helt meningsløst føles dette ikke, sa Nord.

opposisjonens forslag (DOCX, 19 kB) trakk Simen Nord fram:

 • Effektivisering av fylkeskommunen
 • Satsing på næringsutvikling
 • Satsing på infrastruktur
 • Igangsetting av Østfoldpakke fase tre, med tanke på inntreden i Viken fylkeskommune
 • Helsesøster på nett
 • Tettere samarbeid med NAV

Du kan se hele budsjettseansen på vår web-tv-løsning