Belønner alle som vil bli lærebedrift

Alle Østfold-bedrifter som vil bli lærebedrift, og som vurderes som kvalifisert, belønnes med 5000 kroner. Østfold fylkeskommune tar nye grep for at flere skal få læreplass.

Lærlinger illustrasjon 1 - Klikk for stort bilde Shutterstock

- Vi håper dette blir dyrt for oss, ler læreplassjeger Elisabeth Strømme i Østfold fylkeskommune.

Østfold trenger flere lærebedrifter. Østfold fylkeskommune ønsker å være en pådriver i dette arbeidet. Nå håper Strømme å få flere bedrifter med på laget, når fylkeskommunen lanserer en ny satsing for å øke antall læreplasser i Østfold.

- Jo flere, jo bedre

Alle bedrifter som søker godkjenning som lærebedrift, og som vurderes som kvalifiserte, vil få en bonus på 5000 kroner. Fristen for å søke Østfold fylkeskommune om dette er 1.januar 2018.  Elisabeth Strømme håper søknadsbunken blir tykk.

- Bedriftene som henvender seg til oss blir da søkbare som godkjent lærebedrift på nettstedet Vilbli.no. Dette for at elever og lærere lett kan finne dem for mulig utplassering i yrkesfaglig fordypning (YFF). Hensikten er at jo flere lærebedrifter vi har, jo flere bedrifter kan skolene velge mellom når elevene skal ut i praksis. Vi vet at yrkesfaglig fordypning er veien inn til læreplass for søkerne, sier Strømme.

Hva betyr det å være kvalifisert lærebedrift?

En bedrift godkjennes som lærebedrift ved at faglig leder i bedrift har fag- eller svennebrev i faget, eller høyere utdanning, eller minimum 6 års allsidig praksis i faget. Bedriften må også dekke de vesentligste delene av læreplanen i faget.

Midlene kommer fra et politisk vedtak om ekstrabevilling for å skaffe flere læreplasser, og er, i tillegg til ansettelsen av læreplassjegeren, et ledd det videre i arbeidet.

Dette utløser midler

Også bedrifter som allerede er godkjente lærebedrifter, kan kvalifisere for 5000 kroner.  

Det er tre punkter som utløser stimuleringsmidler på 5000 kroner.

  • Alle bedrifter som søker, og blir godkjent, innen 1.januar 2018 får 5000 kroner.
  • Alle bedrifter som allerede er godkjent som lærebedrift, men søker godkjenning i nytt fag innen 1. januar 2018 får 5000 kroner. 
  • Alle bedrifter som tar inn nye lærlinger i november eller desember 2017 får 5000 kroner. 

Interesserte bedrifter kan ta kontakt med Elisabeth Strømme på 971 48 484 eller elisabst@ostfoldfk.no