Bedrifter møter elever

3. mai arrangeres møte mellom lokalt arbeidsliv og over tusen niendeklassinger i Fredrikstad og Hvaler. Mange bedrifter og virksomheter er allerede påmeldt, men det er fortsatt plass til flere. Kanskje er det noe for din bedrift?

- Dette er en gylden anledning for næringslivet til å vise fram det lokale mangfoldet av bedrifter og virksomheter. Her kan man på en attraktiv måte få vist elevene bredden i yrkesfagene og hvilken kompetanse som er ønskelig av fremtidens arbeidstakere, forteller Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold. Sammen med flere aktører fra Kompetanseforumet er Partnerskap for karriereveiledning Fredrikstad/Hvaler er i full gang med forberedelsene til arrangementet.

- Det er hektisk aktivitet om dagen ja, men dette blir både bra, spennende og ikke minst lærerikt, for alle parter, sier Ingrid Fløtra, nettverksleder for karriereveiledere i Fredrikstad/Hvaler. For å få mest ut av dagen samarbeider ungdomsskoler og videregående skoler godt sammen. Fløtra forteller at de blant annet får hjelp av elever fra medier og kommunikasjon samt restaurant og matfag fra Glemmen videregående skole. Dermed får elevene praksis, samtidig som arrangementet får uvurderlig støtte og hjelp.

- Samarbeidet er essensielt og mange trekker proft i trådene, påpeker Ingrid Fløtra.

- Ja, dette får vi til, sammen er vi dynamitt, skyter Elena kjapt inn med et smil.

Forventningsfulle elever

- De elevene som skal delta på møtet jobber nå i faget utdanningsvalg med ulike oppgaver for å stille mest mulig forberedt og de gleder seg veldig. Mange bedrifter og virksomheter er allerede påmeldt, men vi vil gjerne ha med flere, oppfordrer Ingrid Fløtra.

Her kan du melde på din bedrift

Er din bedrift interessert men har ikke har meld seg på enda? 
Ta kontakt med Ingrid på epost: Ingflo1@ostfoldfk.no eller på mobil 90530706.

Arrangementet vil finnes sted på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad

Ingrid Fløtra mindre - Klikk for stort bilde

Ingrid Fløtra er godt fornøyd med at mange bedrifter har meldt seg på, men vil gjerne ha med flere.