–Arrangementsstøtte fungerer

I budsjettet for 2016 ble det vedtatt en støtteordning for "større arrangementer som profilerer Østfold". Nå, etter halvannet år, er ordningen evaluert. Og den fungerer etter hensikten, er konklusjonen. 
Bilde fra Ladies Tour of Norway 2017 i Halden - Klikk for stort bildeBilde fra Ladies Tour of Norway 2017 i Halden Marte Beck

Næring- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune behandlet evalueringsrapporten i sitt møte tirsdag. Det er i denne komiteen de fleste søknadene havner.

Siden februar 2016 er det kommet inn tolv søknader:

Rulleski Grand Prix 75 000 Ikke gjennomført
Ladies Tour of Norway 2016 250 000 Gjennomført
Fredrikstad Cup 75 000 Gjennomført
O-VM 2019 120 000 Forberedes
Winter Classic, ungdom 75 000 Gjennomført
Fredrikstad Cup 75 000 Gjennomført
Seil-VM 75 000 Gjennomført 2017
Ladies Tour of Norway 2017 145 000 Gjennomført
Fredrikstad Cup 50 000 Gjennomført
Jazzfestival i Hellas   Avslått administrativt, faller utenfor ordningen
O-NM 2017 75 000 Forberedes
Nordisk BMX 75 000 Gjennomført


Beløpene over er bevilgninger fra tilskuddsordningen og kommer i tillegg til beløp fra Visit Østfold/ samarbeidsavtalen (Øfk og Visit Østfold har egen samarbeidsavtale). I tillegg er sykkelrittet Tour of Norway gitt fylkeskommunalt tilskudd for 2016.

Etter hensikten

– Denne ordningen er resultatet av et politisk initiativ fordi vi mente det var underkommunisert hva både Østfold og Østfold fylkeskommune har å by på. Nå, etter snart to år, kan vi konstatere at ordningen fungerer, og at både fylkeskommunen og fylket som geografisk enhet er blitt mer synlig i sammenhenger som gir oppmerksomhet på en god måte. Dette er vel anvendte penger, og vi ser fram til nye søknader, sier komiteleder Andreas Lervik.

– En erfaring som er gjort gjennom forvaltningen av tilskuddsordningen siden oppstart, er at det oppleves som en gjensidig nytte av kontakten mellom fylkeskommunen, VisitØstfold og arrangør. Informasjon om andre offentlige tilskuddsordninger, kompetanseoverføring, nettverksbygging og erfaringsutveksling, er noen av effektene av slik kontakt. Fylkeskommunen får en dypere kjennskap og forståelse av alle forhold rundt det å gjennomføre et arrangement. Arrangørene opplever å få gode råd og veiledning, rundt bl.a. kontakt mot andre offentlige instanser. Ved at det stilles krav til synlighet og gjenytelser, har flere virksomheter i fylkeskommunen, fått verdifull profilering. På sikt kan fylkeskommunen gjennom dette arbeidet, være med å bidra til et formelt/uformelt arrangørnettverk, der erfarne arrangører kan dele sine erfaringer, med de som har gode ideer og vil arrangere noe for første gang, heter det i saksframlegget.

Enstemmig bifalt

Også samarbeidet med destinasjonsselskapet Visit Østfold trekkes fram som en suksessfaktor: "Samarbeidet har vært bra og begge parter har vært fornøyd. Det er funnet en fin arbeidsfordeling, og det er gitt tilbakemelding fra arrangører om at de også er fornøyd. Ved å koble produktpakking og profilering gjennom VisitØstfold til fylkeskommunens tilskuddsordning, har arrangementene blitt mer synlige. Østfold fylkeskommune er også blitt mer synlig gjennom selve tilskuddsordningen og ikke minst den profileringen som er gitt gjennom arrangementene. Resultatene fra de første kampanjene er gode, derfor anbefaler fylkesrådmannen å videreføre samarbeidet med Visit Østfold i 2018". 

Da komiteen behandlet både denne saken og samarbeidsavtalen med Visit Østfold, var vedtakene enstemmige.