Årets trafikksikkerhetskommune: Fredrikstad

Samferdselsdepartementet har kåret Fredrikstad som årets trafikksikkerhetskommune i Norge. Det er Østfold fylkeskommune og Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som står bak nominasjonen.
Foto fra utdeling av prisen: statsråd Solvik Olsen, ordfører Nygård, komitenestleder Agnalt, rådmann Finnes og overingeniør Bechmann, Statens vegvesen - Klikk for stort bildeFoto fra utdeling av prisen: statsråd Solvik Olsen, ordfører Nygård, komitenestleder Agnalt, rådmann Finnes og overingeniør Bechmann, Statens vegvesen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom selv for å dele ut prisen mandag 4. juni. Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt. Prisen for 2018 er på én million kroner, og går til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan, hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. I år var det altså Fredrikstad som var best i Norge.

Les den departementale pressemeldingen

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i trafikksikkerhetsarbeidet, og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Stimulerer også oss

– Fredrikstad er Østfolds største by, med mye trafikk og et komplisert trafikkbilde. Østfold fylkeskommune støtter trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene med ca. 7 mill. kr årlig. Prisen fra samferdselsdepartementet stimulerer også fylkeskommunen til å satse videre på det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Da vi i sin tid foreslo Fredrikstad som kandidat, var det på bakgrunn av den helhetlige og gjennomgående trafikksikkerhetstenkingen de står for. Alle kommunens sektorer har innarbeidet kriteriene. Så betyr ikke denne prisen at alle utfordringene langs veinettet i kommunen er borte, eller at ingen vil bli skadd i Fredrikstad-trafikken. Men det betyr at kommunen tar trafikksikkerheten svært alvorlig, og gjør sitt ytterste for at ulykker ikke skal skje. Det gjør Fredrikstad, og nå har de fått pris for det. Vi gratulerer! sier nestleder av samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.

Juryens vurderingskriterier

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen 11 forslag til kandidater.Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon for transport.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gikk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune.