Publisert 29.08.2017
Utenriksminister Børge Brende på Greåker vgs

Statsrådene sitter løst i disse valgkamptider. Tirsdag sto utenriksminister Børge Brende på timeplanen på både Frederik II og Greåker videregående skoler.

Publisert 29.08.2017
cafedrift på Hancobygget

Gjennom kafédrift i Hancobygget i Fredrikstad motiveres elever som var i ferd med å droppe ut av videregående til å fortsette å skaffe seg en utdannelse. 

Publisert 29.08.2017
krf_befaring om rygge

- Jeg ser gjerne at Rygge beredskapssenter utvikles til et pilotprosjekt, hvor man kan trekke erfaringer for kommende regionale øvingssentre rundt om i landet.

Publisert 23.08.2017
fylkeshuset

Flere oppgaver innen næring og innovasjon, samferdsel, kompetanse og helse, kultur og kulturminneforvaltning, samt miljøpolitikk og regional planlegging. Det er ønskelista fylkespolitikerne sender til ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene.

Publisert 23.08.2017
haldenvei4

Tirsdag 22. august åpnet Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen drøye 1100 meter med ny gang- og sykkelvei langs Iddeveien og Øbergveien i Halden. Elever fra Idd skole sto i kø for å ta i bruk gangveien etter at flaggbåndet var klippet. 

Publisert 22.08.2017
trepartssamarbeid mellom norge og sverige

Treparts-samarbeidet i Norge vil nå ha med sine svenske medparter for å få konkretisert arbeidet med mer gods på bane over grensa, og få fortgang i utbygging til dobbeltspor fra Öxnered til Kornsjø.

Publisert 21.08.2017
hanneelisehansen

- Jeg håper på et lærerikt år, sier Hanna Elise Hansen, som mandag startet på service og samferdsel på Halden videregående skole. Hun er en av de over 10.000 unge som i dag starter på videregående skole i Østfold. Her kan du møte noen av dem.

Publisert 21.08.2017
Eleveroglærer

Vi gleder oss til å møte deg, skriver rektorene til elevene som nå begynner på videregående skole.

Publisert 21.08.2017
LadiesTourofNorway

Nok et flott arrangement i helgen da den kvinnelige sykkeleliten rullet gjennom fylket vårt i Ladies Tour of Norway. - Dette er en flott markedsføring av fylket vårt og kan bidra til både økt turisme og flere arbeidsplasser. Det ønsker Østfold fylkeskommune å støtte, sier Andreas Lervik, leder av kultur- og næringskomiteen.

Publisert 17.08.2017
Anne og kake-

Østfold fylkeskommune har fått splitter ny drakt. 17. august 2017 ble de nye nettsidene lansert.