Publisert 21.09.2017
Ung bilmekaniker skrur under veiledning av en voksen

De siste formidlingstallene viser at 74,9 prosent av dem som er aktive søkere til læreplasser når har fått det. 717 har dermed fått plass, 56 flere enn på samme tidspunkt i fjor. 
 

Publisert 20.09.2017
Enn så lenge er det Østfold-vimplene som vaier utenfor fylkeshuset i Sarpsborg

Fylkesordfører Ole Haabeth orienterte onsdag fylkestinget i Østfold om det videre arbeidet med fylket som fra 1.1.2020 skal bestå av dagens Østfold, Akershus og Buskerud. – Jeg anser det som ganske avklart at vi nå blir en del av et ganske stort fylke, sa han.

Publisert 20.09.2017
Stortinget utvendig

Fylkeskommunens kontrolltelling er nå ferdig og godkjent. Den gir også en oversikt av antall strykninger og renummereringer av den enkelte kandidat ved Stortingsvalget.

 

Publisert 19.09.2017

Østfold, Akershus og Buskerud har gjenåpnet samtalene om sammenslåing til et nytt storfylke. I løpet av høsten håper partene å avklare flere viktige spørsmål.

Publisert 18.09.2017

Arbeidet med å profilere Østfold skyter fart. Markedsføringen av fylket, byene, stedene, næringslivet og ikke minst menneskene skal nå samles under et nytt, felles navn: Mulighetsriket.

Publisert 15.09.2017

Driver du en bedrift? Jobber du med fag? Da har du et ansvar for å føre yrket videre – og å ta inn lærlinger. Det er beskjeden fra Bård Eker. Se video fra besøket hos ham i Torsnes.

Publisert 14.09.2017
Jente med niqab

Fylkesutvalget gjorde samme vedtak som opplæringskomiteen i høringssaken om nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg i undervisningen. Dermed er det tommelen ned som er svaret fra Østfold.

Publisert 13.09.2017
Bilde fra Ladies Tour of Norway 2017 i Halden

I budsjettet for 2016 ble det vedtatt en støtteordning for "større arrangementer som profilerer Østfold". Nå, etter halvannet år, er ordningen evaluert. Og den fungerer etter hensikten, er konklusjonen. 

Publisert 12.09.2017
Festforestilling på FMV

Opplev Night Sea Journey på Fredrikstad mekaniske verksted 15., 16. og 17. september — et storslagent kulturshow fra Østfold kulturutvikling i anledning Fredrikstads 450 år.

Publisert 12.09.2017

Resultat av mandagens Stortingsvalg innebærer at regionreformen og med det en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud til region Viken fortsetter. Allerede i dag møter fylkesrådmann Anne Skau sine kolleger i de andre fylkeskommunene for å diskutere situasjonen.