Publisert 26.10.2017
Gullgutta_VM-stafett

- Jeg er ikke bare glad, jeg er også stolt av at O-VM skal arrangeres i Østfold i 2019, sier Andreas Lervik, leder av Næring og kulturkomiteen. Onsdag vedtok fylkestinget å støtte arrangementet med hele to millioner kroner.

Publisert 25.10.2017
Ungdommens fylkesråd

En engasjert skoleledelse. Lærere som har tid til oppfølging. En bedre og mer tilgjengelig skolehelsetjeneste. Oppfølging av mobbeundersøkelser . Ungdommens fylkesråd har klare tanker om hvordan man skal forebygge mobbing i skolen.

Publisert 25.10.2017
Oversiktskart_forslag_busslinjer

Bitene begynner å falle på plass for et helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma, men fortsatt skal politikerne si sitt før det konkluderes endelig, både i styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Publisert 25.10.2017
Magne, Hege og Katrine- behnadlet

Trolig vil rundt rekordmange 10 000 delta på jobb- og utdanningsmessen i Fredrikstad i år. For første gang samarbeider Østfold fylkeskommune og NAV Østfold om arrangementet.

Publisert 24.10.2017
Nye nettsider - Greåker 1

Det sa elevrådsleder Sturla Storemyr til elever og ansatte i kantina på Greåker videregående skole. Sammen med Halden videregående skole lanserte Greåker sine splitter nye nettsider tirsdag 24. oktober.

Publisert 23.10.2017
Gassbiler_OFK

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma ga mandag sin tilslutning til prinsippene for felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma. Nå skal saken behandles politisk i kommunene og fylkeskommunen. 

Publisert 23.10.2017
Lars Ole Klavestad lyser opp helleristningene på Bakke gård

Onsdag kan du bli med på den første åpne nattlysingen av helleristninger. Ta med lommelykt og varme klær, og møt opp ved Høk kro i Ingedal kl 18.30.
 

Publisert 20.10.2017
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner taler til tre fylkesting samtidig under fellesmøte i Oslo fredag

Fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud møttes fredag i Oslo til sitt første felles fylkesting for å diskutere veien videre mot samboerskapet i Viken.

Publisert 20.10.2017
Glomma (002)

Fram til nå har Østfold hatt ansvaret for Vannregion Glomma - fra Røros og ut forbi Hvaler. Nå vil staten ta vannforvaltningen selv over hele landet, og slikt skaper bølger – både hos vannforvaltere og i forbindelse med regionreformen.

Publisert 19.10.2017
Fylkesrådmann Anne Skau la torsdag fram sitt forslag til årsbudsjett 2018 for Østfold fylkeskommune

- Vi legger fram et budsjettforslag preget av de endringer og omstillinger Østfold fylkeskommune står foran, sier fylkesrådmann Anne Skau. Budsjettforslaget ble lagt fram torsdag morgen.