– 150 års erfaring er ingen garanti

Hvordan rigger man seg for den fjerde, industrielle revolusjon, der ingenting blir som før, og alt går mye raskere? Det har den utflyttede Østfoldingen Thomas Borgen tenkt mye på. Konsernsjefen for 21500 ansatte i Danske Bank mener at erfaring er vel og bra, men omstillingsevne er like viktig.
Thomas Borgen, konsernsjef for Danske Bank - Klikk for stort bildeThomas Borgen, konsernsjef for Danske Bank Marte Beck

– Endring er ikke noe nytt. Det nye er hastigheten det skjer med. Det unike med den fjerde, industrielle revolusjon er at teknikken smelter sammen på en helt ny måte. Men det som kjennetegner en revolusjon er jo at den innebærer store omveltninger, og har et usikkert utfall. Det skaper både vinnere og tapere. Da blir spørsmålet hvordan vi griper de mulighetene den fjerde, industrielle revolusjon byr på, sa Borgen til de frammøtte på Østfoldkonferansens andre dag, og påpekte at en uforutsigbar framtid krever dynamikk i planer og strategier.

Borgen foretok derfor en aldri så liten palassrevolusjon etter å ha overtatt ledertrøya i den tradisjonsrike, danske banken med 150 års historie i vegger og strategier. Han overtok et strateginotat på 236 sider om hva man skulle gjøre i framtiden - og reduserte det til én, kortfattet side.

– 150 års erfaring er ingen garanti for at det går bra i framtiden, sier han. Historien og styret ga ham rett i avgjørelsen om den kortfattede strategien, og i dag er folk fornøyde.

Borgen mener det er lett å underestimere lang sikt, og overestimere kort sikt. Da risikerer man å ikke fange opp de små, avgjørende, men nesten usynlige signalene om hva som kan komme. Det blir vanskeligere å navigere, og lettere å feile.

Digitaliseringens pris

– Min spådom er at alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Men da blir det enda viktigere å konsentrere seg om alt det som ikke lar seg digitalisere, slik som kreativitet, nærvær, empati og innovasjon. Vinnerne blir de som klarer å kombinere det digitale og det menneskelige, proklamerte Borgen.

Derfor er det like mange ansatte i Danske Bank i dag som før, de bare gjør andre ting på andre måter. Digitaliseringen behøver ikke bety færre ansatte, men at man bruker dem på en bedre måte.

– Det viktige i framtiden blir å starte smått, men tenke stort. Videre må man arbeide sammen på tvers, og finne utradisjonelle konstellasjoner. Ansett utradisjonelle mennesker som er utradisjonelle i den klyngen de er i. Og husk at klynger må ha en viss størrelse, men klynger behøver ikke sitte sammen for å arbeide sammen. Her må man jobbe og tenke globalt, sa Borgen.