Publisert 24.11.2017
Sten Johnny Helberg

Østfoldingene har talt. Sten Johnny Helberg er vinner av Østfoldprisen 2018.

Publisert 23.11.2017
penger_1000

Både posisjon og opposisjon i fylkestinget la torsdag fram sine budsjettforslag for 2018 uten videre viderverdigheter. Debatten spares til fylkestinget i begynnelsen av desember.

Publisert 23.11.2017
Glomma (002)

Viken fylkeskommune er fortsatt en het, politisk potet om stortingsvedtaket står. Det var både følelser og temperatur da fylkesutvalget hadde saken på bordet torsdag.

Publisert 22.11.2017
Kart_VIken_Fylkene_Tekst

– Etter at KrF samlet seg om at de ikke ville gå mot Stortingets vedtak om Viken fylkeskommune, er det bare ett løp framover: En sammenslutning av Østfold, Buskerud og Akershus fra 1. januar 2020. Det blir en omfattende jobb, men vi skal klare det, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Publisert 22.11.2017
Sarpsborg scene

Dette er noen av sakene som ble behandlet av næring og kulturkomiteen 22. november. 

Publisert 21.11.2017
Ungdommer går på buss

Elever i videregående skole som er både i skole og på arbeidsplass, skal ha rett til fri skoleskyss de dagene de er på skole. De dagene de har status som lærling, får de ikke fri skoleskyss. Det ble innstillingen fra politikerne i både opplæringskomiteen og samferdselskomiteen i dag.

Publisert 21.11.2017
stolpejakt

Stolpejakt, trimapparater i marka, parsellhager og sykkelparkering. Det er bare noen av de mange flotte tiltakene for bedre folkehelse som fikk penger fra opplæringskomiteen i dag.

Publisert 20.11.2017
Skoler i Østfold har fått mer penger til bevegelse i hverdagen

Skoler i hele Østfold mottar nå 3,8 millioner kroner til folkehelsearbeid for å få mer fysisk aktivitet blant elevene, og mer er underveis.

Publisert 20.11.2017
Eleveroglærer

De endelige fraværstallene for skoleåret 2016/17 bekrefter at fraværet i Østfold-skolene går merkbart ned.

Publisert 19.11.2017
Universelle-utfordringer---illustrasjon

Det er ikke alltid lett å komme seg frem eller orientere seg i samfunnet. Det kan by på utfordringer for de fleste av oss, og spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå lanseres facebook-siden Universelle utfordringer for å bevisstgjøre østfoldinger på viktigheten av tilgjengelighet og tilrettelegging for alle.