Publisert 19.04.2018
flexxbuss

Fylkestinget vedtok torsdag å gjøre bestillingstjenesten Flexx gratis for hele Østfold i en prøveperiode på ett år.

Publisert 19.04.2018
Fysikk-elev-greaker

Julia Martinis iherdige underskriftskampanje og innbyggerinitiativ for to science-klasser på Greåker videregående skole bar frukter: Torsdag gikk et enstemmig fylkesting i Østfold inn for å støtte henne, og vedtok to klasser på den populære linja for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020.

Publisert 17.04.2018
Sykle_FMVfoto

Også i år er det gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for alle som bor eller jobber i Østfold. Startskuddet går torsdag 19. april. Meld deg på! 

Publisert 13.04.2018

3. mai arrangeres møte mellom lokalt arbeidsliv og over tusen niendeklassinger i Fredrikstad og Hvaler. Mange bedrifter og virksomheter er allerede påmeldt, men det er fortsatt plass til flere. Kanskje er det noe for din bedrift?

Publisert 12.04.2018
200808sarpefossen28

En egen veibru over Sarpsfossen kan bli en løsning. Fylkespolitikere vil at forslaget konsekvensutredes i kombinasjon med to jernbanealternativer. 

Publisert 12.04.2018
Fyklesutvalg

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har vedtatt et høringssvar til kommunal – og moderniseringsdepartementet på forslaget til nye oppgaver for fylkeskommunene. Høringssvaret støttes av Østfold fylkeskommune.  

Publisert 12.04.2018
Marit Mundahl (Fredrikstad kommune) og fylkesdirektør Solveig Olsen  undertegnet avtalen om kombinasjonsklasser

Torsdag undertegnet Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune avtalen som sikrer opprettelse av to kombinasjonsklasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. – Gled dere, sier tre elever ved Greåker som allerede er godt i gang med samme ordning.

Publisert 12.04.2018
Elever_stolav

Tilstandsrapporten for videregående opplæring viser en positiv utvikling på flere viktige områder. Det gleder Elin Tvete, leder av fylkeskommunens opplæringskomite. - Spesielt positivt er det at flere gjennomfører videregående opplæring og at antallet som får læreplasser øker. Vi er glade for at færre elever slutter på skolen i Østfold enn i landet for øvrig, sier Tvete.

Publisert 12.04.2018
Taxi04-1000

Da staten skulle fordele 94,5 millioner kroner til utvidet TT-ordning for 2018, fikk Østfold 18,5 av dem. - Gledelig, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

 

Publisert 11.04.2018
treverk1

16 prosjekter over hele Østfold får midler til bygningsvern.