Publisert 22.02.2018
rullestologhund_shutterstock

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke kan søke om tilskudd til drift. Fristen for å søke er 15. mars.

Publisert 21.02.2018
Politikere langs hele vestre linje markerte mot utsettelse av dobbeltspor i Østfold onsdag

– Uten høy frekvens og plass på sporene på Østfoldbanens vestre linje, vil de faste reisende lide. Vi skylder Østfoldingene å si fra til Bane Nor og bevilgende myndigheter om at en utsettelse av dobbeltsporet ikke er akseptabelt. Forsinkelser vil ramme hele Østfoldsamfunnet, sier representanter for alle kommunene langs linja. Onsdag punktmarkerte de på Råde stasjon.

Publisert 20.02.2018
Kart_VIken_Fylkene_Tekst

I sammenheng med etableringen av Viken fylkeskommune har tidligere fylkesrådmann i Østfold, Harald Horne, blitt engasjert til å lede arbeidet som hovedprosjektleder.

Publisert 19.02.2018
ole haabeth_regionreformsak

- Jeg forutsetter at når Stortinget har sagt at det skal være dobbeltspor til Fredrikstad i 2024, så må regjeringen følge opp med tilstrekkelige planleggingsmidler. Ellers er dette å sabotere et stortingsvedtak.

Publisert 19.02.2018
Planer og rapporter

Nå inviteres det til åpent dialogmøte om regional planstrategi for Østfold, onsdag 7. mars 2018, kl. 13.30-15.30 på Quality Hotel, Sarpsborg.

Publisert 16.02.2018
Forsidebilde Salamanca jente

Sommeren 2018 har du mulighet til å delta på utveksling i Salamanca, Spania, om demokratideltakelse og troverdighet i det politiske systemet. I løpet av uken skal du og 17 andre ungdommer fra Italia, Spania og Østfold lære mer om media og film.   

Publisert 15.02.2018
tryll4_hovedbilde

Lite visste salig Wolfgang Amadeus Mozart om at han, 226 år etter sin død i Wien, skulle legge grunnlaget for en økonomisk og kunstnerisk suksess på Fredriksten festning i Halden i regi av Opera Østfold. Sluttrapporten fra Tryllefløyten i 2017 foreligger nå, og den er hyggelig lesning.

Publisert 15.02.2018
"Haldenbenken" i fylkestinget var glade for at både musikk, dams, drama og restaurant/ matfag fortsatt skal tilbys ved Halden vgs

Etter snart fire år med utredninger, tilleggsutredninger og justeringer kunne fylkestinget torsdag sette sluttstrek for det som kalles "skolebruksplanen for de videregående skolene" - altså dokumentet som sier noe om framtidig skolesatsing i Østfold. Haldenserne i fylkestinget var tverrpolitisk glade.

 

Publisert 13.02.2018
cecilie-agnalt_ap_1000

Oslo skal vokse med rundt 200.000 innbyggere frem mot 2040. Til sammenligning bor det i dag 180.000 mennesker i Trondheim. Det sier seg selv at det ikke er mulig eller ønskelig å bygge infrastruktur til så mange mennesker innenfor Oslo bys grense på så kort tid. Det er et statlig ansvar å legge til rette for å ta i bruk hele landet, og byene i Osloregionen må tas i bruk for å ta imot sin del av veksten.


 

Publisert 09.02.2018
buss_biler_over_frstadbrua

Det nye busstilbudet starter 25. juni