Publisert 06.12.2019

På et jorde i Råde, der man tidligere dyrket både korn og Odin, er det gjort et sensasjonelt funn av gull. Et funn som kan måle seg med det sagnomsuste Sletnerfunnet i Eidsberg på 1800-tallet. Og det sier ikke så lite – Sletnerfunnet regnes som et av Norges største.
  

Publisert 04.12.2019
Flyfoto av St. Olav vgs

Østfold fylkeskommune inviterer naboer og andre berørte til orienteringsmøte torsdag 12. desember, kl 17.00 - 18.00 i aulaen på St. Olav videregående skole.

  

Publisert 03.12.2019

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.
  

Publisert 02.12.2019

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

  

Publisert 29.11.2019

Det er godt samarbeid som har gitt mange suksesshistorier til Østfold-samfunnet.

  

Publisert 29.11.2019

-  Jeg har så mye å takke Østfold for, ikke bare denne prisen, sa en tydelig rørt Ingrid Bjørnov, da hun i dag fikk overrakt Østfoldprisen.

    

Publisert 28.11.2019

Elevene på Kalnes videregående skole har nå fått tildelt en splitter ny gravemaskin fra Maskinentreprenørenes Forening i Østfold og Østfold fylkeskommune.  

Publisert 25.11.2019

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

 

Publisert 21.11.2019

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.  

 

Publisert 21.11.2019

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna.