Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg.

Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030, og nå er turen kommet til å se på mulighetene for å ta i bruk fossilfrie maskiner.

Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg vil vi samarbeide med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

Prosjektet kjøper og leier inn aktuelle maskiner og låner deretter disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en kort periode. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende.

Prosjektet låner ut alt fra elektriske hjullastere på 4,5 tonn til mindre arbeidsmaskiner. - Klikk for stort bildeProsjektet låner ut alt fra elektriske hjullastere på 4,5 tonn til mindre arbeidsmaskiner.Ønsker kommuner å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å gjøre satsningen på fossilfritt utstyr for verdiene er store, og helst ønsker uttesting før dere bestemmer dere, kan prosjektet bistå med utlån i 2-4 uker uten omkostninger.

Maskinene vil fraktes ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan som settes opp etter hvert som ønskene kommer. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilke typer som er aktuelle.

Kortfattet er hensikten å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av slikt utstyr.

Fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av El., biogass eller hydrogen. Prosjektet går foreløpig ut 2020.

Link til vår kartlegging av fossilfrie maskiner globalt.

Kart over utlån.

Les mer om våre maskiner her:

Klima og energi

 

Se en forklarende animasjonsfilm om prosjektet:

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Gabriel Wergeland Krog
E-post
Mobil 900 25 063