Innkjøp av klimaløsninger

Klikk for stort bilde

Prosjektet er et samarbeid mellom Klima Østfold, Vestfold Klima- og Energiforum og Difi. Det er delfinansiert med midler fra Klimasats.

Prosjektet går ut på å bistå kommuner i Østfold, Vestfold og fylkeskommunen når det skal kjøpes inn nye kjøretøy og maskiner, eller når det skal inngås nye rammeavtaler på varer og tjenester som innebærer mye transport.

Formålet med prosjektet er at det realiseres gode klimainnkjøp med fossilfrie kjøretøy på elektrisitet, biogass og hydrogen. I tillegg er det viktig å samle erfaringer som og spre kunnskap til kommuner og andre kan dra nytte av det.

Bistanden kan være i hele innkjøpsprosessen – fra tidlig bakgrunnsarbeid og frem til innkjøpet er realisert. Prosjektet kan for eksempel gjennomføre flåteanalyser for å finne hvilke kjøretøy som er mest egnet til å dekke kommunens behov, sammenligne ulike fossilfrie teknologier og kartlegge lade- og fylleinfrastruktur.

Når det skal gjennomføres nye anbud på kjøretøy eller transportintensive varer og tjenester kan prosjektet bidra med å undersøke markedet og gå i dialog med leverandører for å finne gode klimakrav til transporten i anskaffelsen. Det kan for eksempel være å gjennomføre leverandør- og dialogkonferanser.

Se en forklarende animasjonsfilm om prosjektet her:

For øyeblikket bistår prosjektet blant annet i kjøretøyinnkjøp i Østfold fylkeskommune, taxianbud i Fredrikstad kommune, ny renovasjonsavtale i nye Viken fylkeskommune og flere anskaffelser står for tur.

Tilbudet er gratis for kommuner i Østfold og Vestfold og har en varighet til mai 2020.

Aktuelle caser:

Innkjøp av klimaløsninger

 

Klikk for stort bilde


Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Kontakt

Erik Skarshaug Gathen
E-post
Mobil 934 90 331