PentaHelix – effektiv og bærekraftig energi- og klimaplanlegging

Klikk for stort bildeEU-programmet Horison2020 har innvilget Klima Østfold v/fylkeskommunen rundt 2 millioner NOK i støtte knyttet til et prosjektsamarbeid med aktører i Kroatia, Latvia, Belgia og Spania.

Formålet med prosjektet er å:

 • oppnå god samordning mellom lokale, regionale og nasjonale planverk og klimamål
 • utvikle en innovativ metode som vil effektivisere klimaplanprosessen
 • utvikle en kunnskapsbank som gjør at man raskere kan gjøre endringer i planene hvis geografiske, økonomiske eller andre forutsetninger endres
 • totalt sett redusere ressursomfanget for den enkelte kommune
 • forbedre og forenkle medvirkningen med andre aktører i samfunnet
 • etablere felles grunnlag for klimahandling

PentaHelix står for tverrsektoriell samhandling og fokuserer på fem ulike aktørgrupper:

 • Offentlig virksomhet (lokal, regional, nasjonal og internasjonal)
 • Industri (og bedrifter innen f.eks. handel, landbruk etc.)
 • Akademia (forskning og utdanningsinstitusjoner)
 • Interesseorganisasjoner
 • Befolkningen (huseiere, bileiere, pendlere og så videre)

I gjennom Klima Østfold samarbeidet vil kommunene i Østfold bli involvert i prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av egne klima og energiplaner. Østfold fylkeskommune sitt arbeidet med regional plan vil også være et sentralt bidrag inn i prosjektet. Klima Østfold vil organisere felles arbeidsgrupper og fasilitere arbeidet med framhenting av kunnskap som er relevant for hele Østfold. Det vil også bli tilrettelagt for bred og god medvirkning med alle relevante aktører. I medvirkningen vil det være fokus på dialog, forslags- og kunnskapsutveksling og forankring.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Kontakt

Hilde Rønning
E-post
Mobil 958 52 843
Guri Bugge
E-post
Mobil 479 06 912
Egil Martin Solberg Norderhaug
E-post
Mobil 957 70 687