Kommuner i Østfold og Follo låner ut elsykler på biblioteket – og det er stor suksess.

Se vår nye oppsummerende animasjonsfilm!

Nå kan man låne denne 25 tonns elektriske gravemaskinen gjennom Østfold-prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy».

Nå kan du på en enkel måte få oversikt over alle klimatiltakene i Østfold.

SATSER: (Fra venstre) Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth, Regionskoordinator for Klimapartnere Helene Frihammer, Styreleder for Energiforum Østfold Ole Jørgen Hanssen.

Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune vedtok 22.august å bevilge penger til å styrke Energiforum Østfold.

Over 30 på venteliste i Moss - Rakkestad og Halden begynner med utlån denne uken.

Det skal vi forsøke å finne svar på i Klimalåven på Markens Grøde 2018.

Kalnes vgs i Sarpsborg bytter ut sine gamle dieselbusser med nye miljøvennlige biogassbusser.

En helelektrisk hjullaster på 4,5 tonn har vært på utlån hos forskjellige kommuner i prosjektområdet.

Østfold-prosjekter tiltrekker seg oppmerksomhet fra både ministere og andre kommuner.

Biogassen er som et kinderegg. Tre ting på en gang: Miljøvennlig transport, tar hånd om avfallet og skaper grønne arbeidsplasser.

Solceller på låvetaket til Hans Arild Grøndalen.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan benytte tak og vegger på gården til energiproduksjon?

Fylkeskommunen vil nå jobbe videre med å inkludere alle de videregående skolene og tannklinikkene i fylket til å bli en del av miljøstyringen.

De siste årene har Haldenvassdraget hatt status som pilotprosjekt i forbindelse med tiltak for å bedre vannmiljøet og minske forurensningssituasjonen. Hvilke resultater man har oppnådd ble gjennomgått på Haldenvassdragets vannområdes konferanse i Ørje 31.oktober.

Kano på Børtevann i Sarpsborg

Rapporten Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode presenterer og diskuterer erfaringer fra nøkkelaktørene i vannregion Glomma fra siste planperiode, med fokus på samhandling, roller og kryssende mål.

Fram til nå har Østfold hatt ansvaret for Vannregion Glomma - fra Røros og ut forbi Hvaler. Nå vil staten ta vannforvaltningen selv over hele landet, og slikt skaper bølger – både hos vannforvaltere og i forbindelse med regionreformen.