En helelektrisk hjullaster på 4,5 tonn har vært på utlån hos forskjellige kommuner i prosjektområdet.

Østfold-prosjekter tiltrekker seg oppmerksomhet fra både ministere og andre kommuner.

Biogassen er som et kinderegg. Tre ting på en gang: Miljøvennlig transport, tar hånd om avfallet og skaper grønne arbeidsplasser.

Solceller på låvetaket til Hans Arild Grøndalen.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan benytte tak og vegger på gården til energiproduksjon?

Fylkeskommunen vil nå jobbe videre med å inkludere alle de videregående skolene og tannklinikkene i fylket til å bli en del av miljøstyringen.

De siste årene har Haldenvassdraget hatt status som pilotprosjekt i forbindelse med tiltak for å bedre vannmiljøet og minske forurensningssituasjonen. Hvilke resultater man har oppnådd ble gjennomgått på Haldenvassdragets vannområdes konferanse i Ørje 31.oktober.

Kano på Børtevann i Sarpsborg

Rapporten Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode presenterer og diskuterer erfaringer fra nøkkelaktørene i vannregion Glomma fra siste planperiode, med fokus på samhandling, roller og kryssende mål.

Fram til nå har Østfold hatt ansvaret for Vannregion Glomma - fra Røros og ut forbi Hvaler. Nå vil staten ta vannforvaltningen selv over hele landet, og slikt skaper bølger – både hos vannforvaltere og i forbindelse med regionreformen.

Østfold har ligget litt etter resten av landet, og særlig våre naboer nærmere Oslo, når det gjelder elbilsalget. Men nå kan dette være i ferd med å snu.

Nytt prosjekt lar kommuner låne fossilfrie arbeidsmaskiner.

Ny teknologi reduserer energibruken i kraftfôrproduksjon med 25 prosent. Det bidrar til å få ned klimautslippene fra landbruket.

Enorme mengder marint avfall ble samlet inn under helgens strandryddeaksjon på øya Rauer utenfor Fredrikstad.

Kalnes VGS har inngått et samarbeid med et nasjonalt jordkarbonprosjekt.

Unge forskere fra Tistedal Skole undersøker vannkvaliteten i Asakbekken i Halden.

Lurer du på om du skal kjøpe elbil? Er du usikker på hvilken som passer deg? Her får du tips og råd!