Samarbeidspartnere

På landbruksområdet er våre nærmeste samarbeidspartnere samlet i det som kalles det regionale partnerskapet for landbruket.

I partnerskapet inngår:

 • Fylkesmannen i Østfold
 • Østfold Bondelag
 • Østfold Bonde og Småbrukarlag
 • Innovasjon Norge
 • Skogsamvirkene Glommen og Viken
 • Politisk representant fra en av kommunene
 • Østfold fylkeskommune.

Partnerskapet møtet 2-3 ganger pr år og diskuterer spørsmål, problemstillinger, prosjekter, etc av felles interesse.

Østfold Fylkeskommune samarbeider ellers med et bredt spekter av aktører gjennom ulike prosjekter og satsinger. Eksempler er;

 • Enkeltkommuner
 • Organisasjoner
 • Østfoldforskning
 • Ulike typer nettverk
 • Ungt Entreprenørskap
 • Innovasjon Norge
 • Fylkesmannen i Østfold